معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرد: تاثیر اندك سهمیه بندی بنزین در كاهش قاچاق

به گزارش مدیرسا معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: بنزین، سهم اندكی از میزان قاچاق سوخت دارد و اصلاح قیمت سوخت، تأثیر چندانی در كاهش قاچاق بنزین نخواهد داشت.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، عبدالله هندیانی گفت: بطور قطع، طرحی كه برای اصلاح قیمت سوخت اجرا شده، بر حوزه جلوگیری از قاچاق، اثرگذار می باشد، اما با عنایت به اینكه اهم موارد ما در حوزه سوخت، مربوط به بنزین نبوده است؛ اصلاح قیمت سوخت تنها در جلوگیری از قاچاق این حامل انرژی در بعضی از استانها اثرگذار می باشد كه ما كارت های آنجا را كدینگ كرده بودیم.
معاون پیشگیری و كاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: آمار قاچاق سوخت ما قبل از این حدود ۸ میلیون لیتر در كل كشور بوده كه البته این آمار خاص بنزین نیست و بنزین درصد بسیار پایینی از آنرا به خود اختصاص می دهد.
وی اظهار داشت: ما برای جلوگیری از قاچاق سوخت های دیگر مثل گازوئیل در حال ایجاد سامانه هایی برای اجرای طرح های پیمایش و یا كنترل سوخت ماشین آلات آب و كشاورزی هستیم تا جلوی قاچاق سوخت در این عرصه ها را بگیریم.

منبع: