در هفته اخیر رقم خورد كاهش نفت خام ورودی به پالایشگاههای آمریكا

به گزارش مدیرسا اداره اطلاعات انرژی آمریكا اعلام نمود كه در هفته منتهی به ۶ دسامبر، میزان نفت خام ورودی به پالایشگاه های آمریكا كاهش یافته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از شین هوا، اداره اطلاعات انرژی آمریكا اعلام نمود كه در هفته منتهی به ۶ دسامبر، میزان نفت خام ورودی به پالایشگاه های آمریكا كاهش یافته است. میانگین نفت خام ورودی به پالایشگاه های آمریكا در هفته گذشته، ۱۶.۶ میلیون بشكه در روز بود كه این رقم، ۲۰۱ هزار بشكه در روز كمتر از میانگین یك هفته پیش از آن است. در عین حال، هفته گذشته پالایشگاه ها با ۹۰.۶ درصد از ظرفیت عملكردی خود تولید كردند. هفته گذشته میزان تولید بنزین آمریكا هم كاهش پیدا كرد و به میانگین ۹.۸ میلیون بشكه در روز رسید. همینطور میزان تولید سوخت های دیگر حاصل از تقطیر نفت هم افت كرد و به میانگین ۵.۲ میلیون بشكه در روز رسید. كل تولیدات پالایشگاهی عرضه شده در ۴ هفته گذشته به میانگین ۲۰.۴ میلیون بشكه در روز رسید كه ۲.۴ درصد نسبت به یك هفته پیش از آن پایین آمده است. در طول ۴ هفته گذشته، تولید سوخت جت نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۲.۶ درصد افزایش پیدا كرد.