وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد استفاده از مسیریاب ۱۴۱ به جای مشابه صهیونیستی

به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود كه مردم می تواند از اپلیكیشن ۱۴۱ اتوبوس یا كامیونی كه مسافر یا بارشان در آن قرار دارد را از راه ˮسامانه سپه تن متصل به این وسایل نقلیهˮ ردیابی كنند و این ردیابی خودرو توسط مردم یكی از اتفاقات جدید و خوب می تواند باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اپلیكیشن ۱۴۱ و قابلیت های آن اظهار نمود: از راه اپلیكیشن ۱۴۱ می توان به مردم این امكان را داد كه اتوبوس ها و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی مانند كامیون های كه بارشان در آن قرار دارد را در طول مسیر ردیابی كنند، چون كه برپایه برنامه ریزی های كه كردیم مقرر شده همه وسایل حمل و نقل عمومی از راه سامانه سپهتن برای مردم قابل ردیابی شوند كه آنها بتواند اتوبوس های كه مسافراشان در آنها قرار دارد یا كامیون های كه بار آنها در حال جابجایی است را به صورت مستمر ردیابی كنند.
وی افزود: از مردم می خواهیم كه برای مسیریابی از اپلیكیشن ۱۴۱ به جای نمونه های صهیونیستی كه برای جاسوسی خارجی استفاده می شود بهره ببرند، چون كه هر نوع اطلاعات سفر و مسیری كه بخواهند در این اپلیكیشن وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی درباره این كه وزارت راه و شهرسازی چه فكری به حال آلودگی هوا كرده است؟ اظهار داشت: این مساله مهم می باشد، چون كه آلودگی هوا سبب می شود كه سرمایه آیندگان و سلامت خودرو به خطر بیفتد؛ ازاین رو در حوزه حمل و نقل برنامه ریزی های صورت گرفته تا بتوانیم سهم این بخش را از آلودگی كاهش دهیم كه بعنوان مثال می توان به توسعه حمل و نقل ریلی و برقی كردن آن، بهینه سازی و نوسازی ناوگان حمل و نقلی و غیره اشاره نمود.