گزارش مدیرسا بیكاری ۱۸ استان همچنان دو رقمی

مدیرسا: نرخ بیكاری پنج استان همچون تهران كه در پاییز سال قبل دو رقمی بودند، به استناد داده های مركز آمار ایران در پاییز امسال تك رقمی شد؛ البته همچنان نرخ بیكاری ۱۸ استان دو رقمی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی نرخ بیكاری ۳۲ استان كشور در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد نرخ بیكاری در ۲۲ استان كشور در پاییز ۹۷ دو رقمی بود كه در پاییز امسال نرخ بیكاری ۱۸ استان دو رقمی است. بر طبق این آمار، نرخ بیكاری پنج استان كه در پاییز سال قبل دو رقمی بوده است، در پاییز امسال تك رقمی شده است. مقایسه نرخ بیكاری استانها نشان می دهد، نرخ بیكاری پنج استان گلستان از ۱۰.۹ درصد به ۹.۶ درصد، خراسان شمالی ۱۰.۸ به ۸.۷ درصد، تهران از ۱۲.۶ به ۹.۴، بوشهر از ۱۱ به ۹.۴ و ایلام از ۱۰.۸ به ۸.۱ درصد كاهش یافته و تك رقمی شده است. در مقابل نرخ بیكاری یك استان در مقایسه با سال قبل دو رقمی شده كه بر این اساس نرخ بیكاری استان اردبیل از ۸.۷ درصد به ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. استان هایی كه نرخ بیكاری آنها تك رقمی شده است (منبع: مركز آمار ایران)

اما همچنان نرخ بیكاری در ۱۸ استان كشور دو رقمی و در ۱۴ استان كشور تك رقمی است. مقایسه آماری آخرین نتایج انتشار یافته از وضعیت نیروی كار در استانها توسط مركز آمار ایران ایران نشان می دهد، در میان استان های دارای نرخ بیكاری دو رقمی استان كرمانشاه با نرخ بیكاری ۱۶.۲ درصد همچنان در صدر بیكاری ترین استان كشور و استان قم با نرخ ۱۰ درصدی در پایین ترین نرخ بیكاری در میان هجده استان دارای «نرخ بیكاری دو رقمی» قرار دارند. بعد از استان كرمانشاه، استان های چهار محال و بختیاری با نرخ بیكاری ۱۶.۱ درصد، خوزستان با نرخ بیكاری ۱۴.۵ درصد، لرستان با نرخ ۱۳.۸ رصد، هرمزگان با نرخ ۱۳.۵ درصد، یزد با نرخ ۱۳.۴ درصد، البرز با نرخ ۱۳ درصد، كردستان با نرخ ۱۲.۹ درصد، سیستان و بلوچستان با نرخ ۱۲ درصد، گیلان با نرخ ۱۱.۸ درصد، كهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۱۱.۷ درصد، كرمان با نرخ ۱۱.۴ درصد، آذربایجان شرقی با نرخ ۱۱.۲ درصد، آذربایجان غربی با نرخ ۱۱.۱ درصد، اصفهان با نرخ ۱۱ درصد، اردبیل با نرخ ۱۰.۶ درصد و قزوین با نرخ ۱۰.۲ درصد استان های دارای نرخ بیكاری دو رقمی در كشور می باشند.
استان های دارای نرخ بیكاری دو رقمی