در سال ۲۰۱۹ كسری بودجه فدرال آمریكا از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت

به گزارش مدیرسا داده های وزارت خزانه داری آمریكا نشان داده است كسری بودجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به بیشتر از ۱ تریلیون دلار رسیده كه این در ۷ سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده های وزارت خزانه داری آمریكا كسری بودجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به بیشتر از ۱ تریلیون دلار رسیده كه این در ۷ سال گذشته بی سابقه بوده است. شكاف بین هزینه های دولت و درآمدهای آن به ۱.۰۲ تریلیون دلار رسید كه ۱۷.۱ درصد از سال ۲۰۱۸ بیشتر است. هرچند افزایش كسری بودجه سال قبل بیشتر از ۱۰ درصد از افزایش آن در سال ۲۰۱۸ كمتر است و علت آن هم افزایش درآمدهای دولت به واسطه افزایش درآمدهای شركتی می باشد. در سه ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۰ كه از اكتبر شروع شده است، كسری بودجه آمریكا حدود ۱۲ درصد از دوره زمانی مشابه سال مالی ۲۰۱۹ بیشتر شده و به ۳۵۶.۶ میلیارد دلار رسیده است. طبق داده های وزارت خزانه داری آمریكا، در ۳ ماهه اول این شال مالی هم درآمدها و هم هزینه های دولتی افزایش یافته است. درآمد دولت ۸۰۶.۵ میلیارد دلار بوده، در حالیكه هزینه های آن از ۱.۱۶ تریلیون دلار بالاتر رفته است. اگر با همین شتاب ادامه پیدا كند، كسری بودجه آمریكا در سال مالی ۲۰۲۰ هم از ۱ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. پیتر شیف از یوروپاسیفیك كپیتال می نویسد: این به معنای كسری بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلاری در هر ماه است. اگر اقتصاد آمریكا واقعاً وضعیت خوبی داشت، كسری بودجه كمتر و كمتر می شد، نه اینكه افزایش پیدا كند.