ارسال كمك های بشردوستانه قطر به چین

به گزارش مدیرسا قطرایرویز اعلام نموده است كه هم زمان با شیوع گسترده ویروس خطرناك و كشنده كرونا در چین می خواهد یك فروند هواپیمای باری حاوی كمك های بشردوستانه و پزشكی به این كشور ارسال نماید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قطرایرویز بعنوان یكی از بزرگترین و بهترین شركت های هواپیمایی فعال در جهان اخیرا اعلام نموده است كه می خواهد به منظور كمك به چین در مقابله با شیوع ویروس كرونا، یك هواپیمای باری شامل كمك های پزشكی بشردوستانه و مجانی به این كشور بزرگ و پهناور ارسال نماید.
چین در طول یك ماه گذشته به شدت درگیر مقابله با ویروس كرونا بوده و گزارش خیلی از رسانه ها حاكی از منابع رو به اتمام كمك های پزشكی و پیشگیرانه در این كشور است.
ویروس خطرناك كرونا كه شیوع گسترده آن از اوایل ماه ژانویه سالجاری میلادی رسانه ای شد، تابحال جان بالغ بر یك هزار نفر را در چین گرفته و بیشتر از ۴۰ هزار نفر در كشورهای جهان را مبتلا كرده است. هنوز منشا این ویروس خطرناك شناخته نشده ولی تاثیرات و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد چین و سایر كشورهای جهان داشته است.