مقام مسئول در وزارت صنعت مطرح كرد: برنامه صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته برای تقویت صنایع های تك

به گزارش مدیرسا مدیرعامل صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته اظهار داشت: بسترهای لازم برای تحقق عملی شعار امسال خصوصاً در صنایع پیشرفته برقرار است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا نقی پور اصل با اشاره به شعاد امسال با عنوان «جهش تولید» اظهار داشت: در سال قبل به تاسی از شعار رونق تولید، بحث نهضت ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت كه شاهد اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف صنایع داخلی بودیم؛ امسال نیز با تقویت تلاش ها و به كارگیری همه ظرفیت های موجود بطور قطع سال خوبی را در جهش تولید در حوزه های مختلف مربوط به صنایع شاهد خواهیم بود. مدیرعامل صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته به برنامه های این صندوق برای تحقق شعار جهش تولید اشاره نمود و اضافه كرد: در سالی كه گذشت با توجه تغییر اساسنامه این صندوق كه از صندوق پشتیبانی از صنایع الكترونیك به صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته تغییر نام یافت، كارهای قابل توجهی برای ریل گذاری، بسترسازی و ایجاد زمینه جهت پشتیبانی از صنایع پیشرفته در كشور صورت گرفت. وی به افزایش سرمایه صندوق، اصلاح ساختار صندوق، اصلاح بخشنامه ها، ایجاد نمایندگی در استانها و كوتاه كردن فرآیندها و بروكراسی برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات صندو، پشتیبانی از صنایع پیشرفته اشاره و اظهار نمود: این اقدامات سبب شد تا صندوق نسبت به سنوات گذشته عملكرد موفقی داشته و در ارائه خدمات ركوردشكنی كند. نقی پور اصل افزود: امسال نیز برنامه های دیگری از قبیل ایجاد تحول در حوزه منابع انسانی و استفاده از نیروهای تحصیلكرده از دانشگاه های معتبر كشور و جذب نخبگان در دستور كار صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته خواهد بود كه یكی از اساسی ترین بسترها برای رسیدن به اهداف شعار جهش تولید است؛ بسترهای لازم نیز جهت تحقق شعار امسال در حوزه صنایع پیشرفته كاملاً آماده است و شاهد حمایت های خوبی از صنایع های تك خواهیم بود.

منبع: