در گزارش سازمان جهانی كار اعلام شد كرونا ۸۱ درصد شاغلین را تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش مدیرسا سازمان جهانی كار از بانك جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا حمایت های بیشتری از شاغلان و كسب وكارها انجام دهند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، گای رایدر، دبیر كل سازمان جهانی كار از روسای بانك جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا برای پشتیبانی از كسب و كارها و شاغلین در مقابل نتایج اقتصادی ویروس كرونا، هر چه زودتر دست به كار شوند. به قول رایدر، این حمایت ها بخصوص برای كسب و كارهای صدمه پذیر و كشورهای در حال توسعه ضروری خواهد بود.
طبق بیانیه انتشار یافته توسط سازمان جهانی كار، بحران كرونا در سال ۲۰۲۰ سبب خواهد شد تا زندگی شاغلین بیشتر از پیش دشوار شود چون كه مجبور شدن كسب و كارها به تعطیلی موقت سبب شده است تا خیلی از شاغلین با كاهش نیرو و برخی با از دست دادن شغل خود مواجه شوند تا جایی كه این سازمان تخمین زده است ۸۱ درصد شاغلان در سرتاسر جهان تابحال تحت تأثیر نتایج انتشار كرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای كشورهای با متوسط درآمد رو به بالا تا ۸۷ درصد هم می رسد چون كه معمولا این كشورها دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خدمات هستند.
به قول سازمان جهانی كار، انتظار می رود در سه ماهه دوم سال جاری ساعت كاری در سرتاسر جهان در مقایسه با سه ماهه نخست سال جاری ۶.۷ درصد كاهش پیدا كند كه این مسئله در صورت افزایش ندادن بهره وری می تواند سبب كاهش بیشتر از پیش رشد اقتصادی جهان شود. با این وجود دولت ها باید كماكان توجه خویش را معطوف به حفظ سلامت كاركنان در بخش های مختلف كنند.
سازمان جهانی كار از كشورهای ثروتمند خواسته است تا سرمایه گذاری بیشتری بر روی بخش بهداشت و درمان انجام دهند و همزمان با اقدامات حمایتی، به بازگشت ثبات به بازارهای مالی كمك كنند. چنین حمایت هایی می تواند به بازگشت سریع وضعیت اقتصاد به حالت پیش از بحران كرونا هم كمك نماید.
هم اكنون شمار مبتلایان به كرونا از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عبور كرده و بیشتر از ۱۶۰ هزار نفر هم جان خویش را از دست داده اند.