در گفت وگو با مدیرسا تاكید شد شستا برای كارگران و نسل های آینده حفظ شود

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول كارگری اعتقاد دارد شستا متعلق به كارگران است و دارایی كارگران باید حراست و حفاظت شود تا برای نسل های آینده بماند.
داود امیری در گفتگو با ایسنا، درباره مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر اظهار نمود: هفته کارگر باید نویدبخش خبرهای خوش برای کارگران باشد و کارگر به کارگر بودنش افتخار کند ولی شروع سال جاری با نگرانی از گسترش کرونا و از دست رفتن خیلی از شغل ها همراه شد و نحوه تعیین دستمزد در شورایعالی کار هم کام کارگران را تلخ کرد در حالیکه قانونی ترین و مهمترین خواسته کارگران حداقل دستمزد است که سال جاری برخلاف سالهای گذشته بدون نظر گروه کارگری تعیین و تصویب گردید.
شستا برای کارگران و نسل های آینده حفظ شود
وی پیگیری واگذاری سهام شستا را یکی دیگر از مطالبات کارگران عنوان نمود و اظهار داشت: شستا متعلق به کارگران و جزو اموال و دارایی های آنها است و جامعه کارگری حتی با واگذاری یک درصد از سهام آن موافق نبوده و نیست.
امیری خاطرنشان کرد: دولتها بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکارند ولی به جای آنکه بدهی خویش را بپردازند و سازمان را از بحران خارج کنند به سراغ شستا می روند.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی اضافه کرد: اگر در اداره تأمین اجتماعی گرفتار مشکل شدیم نباید بلافاصله برای ایجاد نقدینگی به فروش شستا روی بیاوریم. سهام شستا غیر قابل فروش است و دارایی کارگران باید حراست و حفاظت شود تا برای نسل های آینده بماند.
مشکل قراردادهای موقت کار حل نشد
امیری همینطور با اشاره به تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: قرار بود با تدوین این آئین نامه مشکل قراردادهای موقت کار حل شود ولی با تبصره و بند ۵ که به آخر این آئین نامه زده شد عملا قراردادهای موقت قانونی شدند و رسمیت یافتند و آرزوی چندین ساله کارگران و حتی بعضی از آرای هیات عمومی دیوان که در تایید کار دائم اصداق یافته بود به فراموشی سپرده شد.
به قول وی بر مبنای تبصره یک ماده ۷ قانون کار باید مشاغلی که مستلزم به کارگیری قرارداد موقت هستند و طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار مشخص می شد.