رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد: آخرین وضعیت تامین ارز برای واردات

به گزارش مدیرسا رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ازطریق بانك مركزی و صادركنندگان غیر نفتی تامین شده است، كه حدود ۵۰ درصد آن، عرضه بوسیله سامانه نیما بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباب روند بازار ارز و موضوع تامین ارز برای واردات کشور اعلام نمود: باوجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه و بسته شدن بیشتر پایانه های مرزی و نیز تعطیلی خیلی از صرافی ها و مراکز جابجایی ارز، در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ازطریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی تامین شده است، که حدود ۵۰ درصد آن، عرضه بوسیله سامانه نیما بوده است.

وی ادامه داد: با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیر نفتی و نفتی، پیش بینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت میکند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیداکرده است.

بگفته همتی، جو روانی و تبلیغاتی به وجود آمده در مورد میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور، دور از پیش بینی برمبنای واقعیتها و اطلاعات در دسترس بوده و عمدتاً توسط ذینفعان مطرح می شود.

وی گفت: مردم عزیز این حق را دارند منابع و دارایی خودرا در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک و ارز و طلا، سرمایه گذاری کنند ولی این وظیفه را دارم که ریسک سرمایه گذاری در ارز را مجدداً گوشزد نمایم.

منبع: