معاون سازمان مالیاتی خبر داد ابلاغ الكترونیكی اوراق مالیاتی

به گزارش مدیرسا معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور از اجرای پروژه ابلاغ الكترونیكی اوراق مالیاتی اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با تاکید بر اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تاکید بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در مورد مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی بوده که با تاکید بر آن، خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه الان بیشتر از ۳۰ خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان عرضه می شود، اظهار داشت: پروژه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی از تازه ترین اقدامات سازمان است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرایندها اجرایی شده و الان مودیان سراسر کشور با تأیید و ارسال فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها» که از کانال های مختلف الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با رفتن به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می گرفت. در این شیوه گاهی به علت نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان به وجود می آمد؛ بعلاوه مودی هم در مواردی مجبور می شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی رجوع کند که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را به وجود می آورد.

منبع: