سموم پرخطر از سبد مصرف كشاورزان حذف می شود

رییس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: سال قبل ۳۵۰ تن سموم پرخطر مصرفی کاهش و سموم کم خطر جایگزین آنها شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، کیخسرو چنگلوایی مشاور وزیر و رییس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده و کوشش های صورت گرفته در امتداد حفظ محیط زیست، سلامت و ایمنی غذایی جامعه، طی سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰۰۰۰ (لیتر / کیلوگرم) از سموم پرخطر مصرفی کاهش و سموم کم خطر جایگزین آنها شد. چنگلوایی اضافه کرد: عملیات مبارزه با آفات به روش های بیولوژیک و غیر شیمیایی در سطح ۶/۲۰۰/۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور در سال قبل انجام شد. وی اظهار داشت: در امتداد توسعه و فعال سازی شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در سال ۱۳۹۹ سطحی معادل ۶/۳۰۰/۰۰۰ هکتار از مزارع و باغات کشور تحت پوشش نظارت شبکه های مراقبت و پیش آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در سال قبل در سطح ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ هکتار و با هزینه ای معادل ۴۴، ۰۰۰ میلیاردریال با عوامل زیان رسان گیاهی مبارزه و در نتیجه از وارد شدن خسارت به تولیدات محصولات کشاورزی به میزان ۳۲ میلیون تن به ارزش حداقل ۶۴۰، ۰۰۰ میلیاردریال جلوگیری شد.
به عبارت دیگر از نظر ارزش به ازای هر واحد هزینه انجام شده ۱۴.۵ واحد از وارد شدن خسارت به محصولات جلوگیری شد.