معاون وزیر صمت: ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد

مدیرسا: معاون وزیر صمت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از شروع آبان ماه آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهربه نقل از سازمان حمایت، معاون وزیر صمت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از شروع آبان ماه آگاهی داد و اظهار داشت: به لحاظ ضرورت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار آن و طی هماهنگی های بعمل آمده، ثبت سفارش برنج شروع شده و واردکنندگان می توانند دراین زمینه اقدام نمایند. عباس تابش با اشاره به وضعیت واردات و ترخیص برنج در گمرک و بنادر کشور گفت: باتوجه به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت با هدف پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی و نظر به پروسه ثبت سفارش و خرید، حمل و ترخیص برنج جهت تنظیم بازار بیش از یک ماه طول می کشد. وی اشاره کرد: از آنجائیکه در این شرایط حساس کشور و کمبود منابع آبی و از سویی ضرورت تامین امنیت غذایی کشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت می باشد. با رویکرد پشتیبانی از مصرف کننده پیرو هماهنگی های بعمل آمده، قرار شد ثبت سفارش کالای مذکور طی هفته جاری با هدف تامین مکفی کالا و تنظیم بازار این محصول شروع شود. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر واردات برنج در فصل برداشت (از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه) ممنوع می باشد.

منبع: