توافقی کردن حقوق کارگر ایجاد شغل یا رواج بیکاری؟

به گزارش مدیرسا یک کارشناس حوزه کار معتقد است: با طرح هایی مثل پرداخت مزد توافقی به اسم ایجاد شغل نه فقط بیکاری پنج درصد نمی گردد بلکه به زیان کارگر تمام می شود و مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم.

حمید نجف در گفت و گو با ایسنا درباره طرح توافقی کردن دستمزد و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار نمود: شخصا معتقدم این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست. می خواهند تبصره ای به ماده ۴۱ اضافه کنند که یکسری از کارگاه های کوچک را که بطورمثال دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را بصورت توافقی در بیاورند.
وی اشاره کرد: این کار مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم؛ پس به زیان کارگر خواهد بود.
این فعال حوزه کار افزود: زمانی هست که کارفرما به شدت دنبال نیروی کار می گردد و کارگر می تواند خودش را با قیمت بالاتری عرضه نماید ولی در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به شدت بالا رفته است بر عکس به ضرر نیروی کار تمام می شود بطورمثال وقتی در یک شهر ۱۰ کارگاه داریم که هر کدام به سه کارگر نیاز دارند نهایتاً ۳۰ نفر می شوند؛ از آن طرف هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند و دنبال کار می گردند. حال اگر بخواهیم این ۳۰ کار را بین هزار نفر تقسیم نماییم کارفرما دنبال چه کسی می گردد؟ کسی که حاضر باشد دستمزد کمتر بپذیرد. با این کار فرد مجبور می شود به سبب نیاز مالی تن به یک حقوق توافقی ناچیز بدهد.
نجف درباره برقراری بیمه تامین اجتماعی در این طرح برای کارگران و روستاییان نیز، اظهار داشت: فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و با درآمد ناچیز از عهده هزینه های زندگی برنیاید چه سودی دارد؟همین حالا روستاییان خودشان بیمه سلامت دارند و بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند پس نیازی به رفتن در دل چنین طرح های ندارند؛ ضمن آنکه هم اکنون در یکسری کارگاههای کوچک و روستاها چنین طرحی درحال انجام است؛ طرف بازنشسته شده در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خودرا مشغول کار کرده است تا درآمدی کسب کند.
وی ادامه داد: هم اکنون کارگران و حداقل بگیران با همین کف حداقلی که برایشان درنظر گرفته ایم نمی توانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند خدا را خوش نمی آید از همین کف حداقلی هم پایین تر برویم و مزد کمتر بدهیم. این خدمت به کارگر نیست، ظلم به طبقه کارگر و سو استفاده از وضعیت بیکاری مملکت است.
نجف اظهار داشت: بااینکه برخی تلاش می کنند با یکسری طرح ها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی این کار بجای کمک، نتیجه عکس می دهد. چنانچه می خواهیم طرح جدید ارائه بدهیم باید بازار کار را ساماندهی نماییم، با چنین طرح هایی نرخ بیکاری پنج درصد نمی گردد.
این فعال حوزه کار اشاره کرد: ما باید تلاش نماییم مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان کمیته امداد روز به روز کمتر شود و نهایتاً از بین برود نه این که با برخی تصمیمات به تعداد مددجویان کمیته امداد اضافه کنیم؛ بنابر این اضافه کردن تبصره هایی از این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده ۴۱ اصل قانون و ماده را خراب می کند و اتفاق مبارکی نیست؛ بهتر است پیش از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب و مزایای اینگونه طرح ها تحقیق نماییم و نتایج آنرا بسنجیم.

منبع: