براساس آخرین جمع بندی ها در بودجه سال ۱۴۰۱؛ فروش اوراق دولتی در بورس به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد

مدیرسا: بر طبق آخرین جمع بندی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر است فروش اوراق به شدت کم شده و به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر برمبنای آخرین جمع بندی ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از خاصیت های بخش درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمدهای مربوط به فروش اوراق می شود که برمبنای تصمیم دولت فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. طبق آخرین جمع بندی های فروش اوراق جدید در سال آینده به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همین طور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سالهای قبل باید بازپرداخت شود. لازم به ذکر است امسال تا حالا ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که در سر فصل واگذاری دارایی های مالی قرار دارد. خیلی از فعالان بازار سرمایه براین باورند که فروش اوراق دولتی عامل منفی شدن بازار است و تبعات بسیار سنگینی برای بازار دارد؛ اما برای تامین کسری بودجه این روش در همه دولت ها حتی در کشورهای پیشرفته نیز انجام می شود و شاید در میان تکنیک های متداول، بهترین تکنیک برای جلوگیری از تورم باشد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با کاهش فروش اوراق در بازار سرمایه می توان انتظار داشت تا شاخص کل روند صعودی به خود گیرد و اعتماد باردیگر با بازار باز گردد.

منبع: