در گزارش مدیرسا اعلام شد؛ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی تا یک ماه آینده

مدیرسا: یک مقام مسئول در وزارت جهاد با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گندم و دارو تا آخر سال حذف نمی گردد، اظهار داشت: درباره کالاهای دیگر احتمال دارد تا یکماه آینده اتفاقاتی بیفتد.

حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگرانی واردکنندگان نهاده های دامی از تأمین ارز اظهار داشت: نگرانی واردکنندگان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و این که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود یا نمی گردد و بلاتکلیفی که در این حوزه بوجود آمده است.
وی با تکیه بر این که جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تکلیف کاملاً مشخص است، تا وقتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، ما همین ارز را تحویل واردکنندگان می دهیم و زمانی هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، آنها با قیمت دیگری کالای خویش را وارد می کنند ازاین رو چه فرقی می کند که قیمت دلار چقدر باشد؟
معروفان درباره این که آیا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالجاری وجود دارد؟، اظهار داشت: برپایه آخرین مباحث مطرح شده درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار نیست سال جاری این ارز حذف شود اما ممکن هم است هر لحظه اتفاق خاصی بیفتد.
وی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گندم و دارو تا آخر سالجاری حذف نمی گردد و ادامه دارد.
معروفان افزود: درباره کالاهای دیگر این احتمال وجود دارد که از ۱۰ روز تا یک ماه آینده اتفاقاتی صورت گیرد اما ممکن هم است اتفاق خاصی نیفتد.
وی افزود: هم اکنون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده های دامی انجام می شود ضمن این که تا اطلاع ثانوی این روند وجود دارد اما درباره آینده نمی دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

منبع: