اعتراض به قانونی که سفر هوایی را گران تر کرد

به گزارش مدیرسا رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با انتقاد از مصوبه مالیات بر ارزش افزوده در قیمت بلیت هواپیما که سفر را برای مردم گران تر می کند، اظهار داشت: مردمی که با هواپیما سفر می کنند تا قبل از این چند نوع مالیات روی بلیت پرداخت می کردند، چرا باید مالیات جدیدی بپردازند؟ محل هزینه کرد این مالیات ها که شبیه جریمه شده است، کجاست؟
به دنبال ابلاغ سازمان امور مالیاتی، با قانون مصوب مجلس ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت بلیت افزوده شد که با حذف پنج درصد عوارض شهرداری، نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با ۴ درصد و در مسیرهای خارجی با ۹ درصد افزایش روبه رو خواهد شد. این قانون با واکنش مردمی روبه رو شده است، خصوصاً آن که از سال ۱۳۹۷ تا کنون قیمت بلیت هواپیما مستمر و بعنوان های مختلف از تحریم و نوسان ارز گرفته تا محدودیت های کرونا افزایش هایی تا ۱۰۰ درصد را هم تجربه کرده است. حرمت الله رفیعی در گفت و گو با ایسنا در اعتراض به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که سفر هوایی را گران تر کرده است، به ایسنا اظهار داشت: بحث اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده روی بلیت هواپیما از سال ۱۳۸۶ عنوان شد و سال ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی آنرا جدی تر کرد و مجلس هم شش ماه پیش آنرا تصویب کرد. بعد از گذشت ۱۱ سال آن قانون مبهم ابلاغ و اجرائی شده است و هیچ راهی هم برای اجرا نکردن آن نگذاشته اند. تاکید هم کرده اند از روز سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ باید اجرائی شود. شرکت های هواپیمایی خارجی که به سبب قوانین بین المللی فعلا امکان اجرای این قانون را ندارند، چارتری ها هم نسبت به آن گرفتار ابهام شده اند، اصلا معین نیست این مالیات را به چه صورت باید لحاظ کرد و چه باید کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بلیت هواپیما مغایر با مقررات بین المللی حمل و نقل است. مطابق این قوانین در تمام دنیا حمل بار و مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، اما در ایران از این قانون مستثنی شده اند و با تصویب اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی بلیت هواپیما، قانون بین الملل را نادیده گرفته اند. در صنعت هوایی تولیدکننده محصول را با همان نرخی که ساخته باید به دست مصرف کننده برساند. ضمن اینکه مصرف کننده یک دفعه قبلا مالیات پرداخته، چرا باردیگر از او مالیات می گیرند؟
رفیعی با اشاره به مبهم بودن دستورالعمل اعمال مالیات بر ارزش افزوده و مشکلاتی که در ادامه پیش خواهد آمد، اظهار نمود: تا قبل از افزایش ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت بلیت هواپیما، چند نوع مالیات اعمال شده است. بااینکه مالیات ها مستقیم به حساب آژانس های مسافرتی و شرکت های هواپیمایی نمی رود، اما طبق مستندات هر شرکت هواپیمایی نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان از بابت عوارض شهرداری در دهه ۹۰ که پول آنرا هم از مردم گرفته اند، به شهرداری ها و دولت بدهکارند. بدین سبب گرفتن مالیات از مردم لزوما به مدلول پرداخت کامل آن به خزانه دولت نیست. باتوجه به چنین سابقه ای چه تضمینی وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده که از مردم گرفته می شود کامل به دولت برگردانده شود؟
او با اشاره به افزایش نرخی که در مسیرهای پروازی داخلی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است، اظهار داشت: بررسی قیمت ها نشان میدهد در بعضی محاسبات قیمتی، به اسم مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ بلیت هم اتفاق افتاده است. هرچند شرکت های هواپیمایی می گویند ۵ درصد عوارض شهرداری کم شده و با اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، تنها چهار درصد به قیمت بلیت مسیرهای داخلی اضافه شده است، اما اگر نرخ ها بررسی شود مشاهده می کنید که در بعضی مسیرها اینگونه نبوده است.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره انواع مالیاتی که مردم روی بلیت هواپیما پرداخت می کنند، توضیح داد: مردمی که با هواپیما در داخل و یا به خارج از کشور سفر می کنند چند مدل مالیات می دهند، Tax یا مالیات (توسط دولت در رابطه با حمل و نقل هوایی وضع شده)، عوارض شهرداری، عوارض فرودگاهی و عوارض نظارت بر ایمنی مسافر. در سفرهای خارجی نیز عوارض فرودگاه بین المللی از مبدأ و سوخت و عوارض خروج از کشور هم اضافه می شود. عوارض خروج از کشور که با اجرای قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ مقرر است افزایش پیدا کند و دیگر شبیه جریمه شده است تا عوارض. عوارض فرودگاه بین المللی از مبدأ هم که حدود ۵۰۰ هزار تومان می شود.
او اضافه کرد: فرودگاه های خارجی هم از مسافران مالیات می گیرند، اما در آن جا شما به چشم می بینید که آن مالیات را خرج کرده اند و تبدیل به خدمات برای مردم شده است. در فرودگاه های بین المللی ایران که این همه هم مالیات گرفته می شود و مبلغ عوارض خروج هم از ۲۵ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان (نرخ عوارض سفر سوم و بیشتر) رسیده است، چه تغییری در وضعیت آن فرودگاه ها به وجود آمده است؟ چرا وضعیت فرودگاه بین المللی تهران پس از ۲۰ سال هنوز هیچ تغییری نکرده است؟ چند هتل برای آن ساخته اند، چند باند فرودگاهی به آن اضافه شده است، چه خدمات در شأنی را به مردم می دهند؟ این همه سال به شهرداری عوارض داده شده است چه خدمات شهری برای مسافران فرودگاه ها به وجود آمده است؟
رفیعی این سوال را پرسید که مالیات بر ارزش افزوده که از جیب مردم می رود، کجا مقرر است خرج شود؟ و در ادامه بیان کرد: یک دفعه به مردم توضیح دهند این مالیات هایی که برای سفر گرفته می شود و بیشتر حکم جریمه را پیدا کرده و سفر را روز به روز برای تعداد بیشتری مشکل تر می کند، در کجا خرج می شود و چه خدماتی در ازای آن به مردم داده می شود؟

منبع: