حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای چقدر است؟

مدیرسا: یک فعال کارگری با اشاره به مبلغ دستمزد ۲۰۲۲ کارگران در ترکیه، اشاره کرد: تا آن زمان که درباب تعریف خط فقر به اجماع واحدی در میان دستگاهها و مراجع آماری نرسیم، نمی توانیم حداقل دستمزد کارگران را برمبنای رقم خط فقر تعیین نماییم.

ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر بجای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و به ایسنا، اظهار داشت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود.

وی اضافه کرد: این که خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام گردد نه این که برمبنای شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آنرا کم اعلام نماییم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

این فعال کارگری با اعلان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام نموده است، اظهار داشت: هم اکنون غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا آن زمان که به اجماع واحدی درباب رقم خط فقر نرسیم نمی توانیم حداقل دستمزد کارگران را برمبنای تعریف خط فقر تعیین نماییم.

چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره نمود و اظهار داشت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد زیاد کردند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.

وی افزود: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خودرا در مقابل دلار آمریکا نشان داد و جالب این که موجب شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می کنند قابل مقایسه با ما نیست. بطور قطع تورم را لحظه به لحظه رصد و کنترل می کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی زند در صورتیکه ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور ما است.

وی افزود: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی که دریافت می کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه های اولیه مثل خوراکی ها و مسکن را می بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی است که بسیاری از اقلام مثل مسافرت در آن دیده نمی گردد پس معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعلام می شود، هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال کارگری با اعلان اینکه در مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار بسیاری داریم، اظهار نمود: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای کارگری اطلاع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند بدین سبب است که مشکلات و مطالبات به مفهوم واقعی برطرف و پیگیری شود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری عدم اطلاع تصمیم گیران و سیاست گذاران در زمینه روابط کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین نماییم، از یک طرف بگوییم تابع قانون هستیم ولی قانون را درست اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم ولی به معیشت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن توجه نکنیم.

منبع: