نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس مطرح كرد: سدسازی، تنها راه استفاده از مزایای ترسالی

به گزارش مدیرسا لرستان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تنها راه استفاده از مزایای تَرسالی و دوری از خسارت های خشکسالی سدسازی است.
یحیی ابراهیمی، در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: برپایه اسناد بالادستی تعریف شده و سند آمایش سرزمینی لرستان، یکی از طریق های توسعه استان حوزه کشاورزی بوده که اساس و زیرساخت آن هم بحث آب و در این بحث هم ساخت سد است.
وی اظهار داشت: در سالی که تر سالی است، سیل ویرانگر سبب نابودی اراضی و مناطق مختلف می شود که شاهد آن در سال ۹۸ بودیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد خسارت به استان ما وارد شد.
ابراهیمی اضافه کرد: در خشکسالی هم مانند سال قبل حدود شش میلیارد تومان خسارت داشتیم، تنها راه برون رفت از این وضع و مطالبه به حق مردم، بحث تخصیص آب و راه اندازی سدهای استان است که در تر سالی آب را ذخیره و جلوی سیل را بگیرد و در خشکسالی بتوان از این ذخایر بهره برد.
ابراهیمی ضمن اشاره به این که مبحث سدسازی بعنوان یکی از مطالبات مردم در مسافرت ریاست جمهوری عنوان شد و پیگیر آن هستیم، خاطرنشان کرد: ما نمایندگان اگر تنها یک کار برای مردم استان انجام دهیم، باید حق آبه را از مسؤلان که حق مردم است بگیریم، چه در بحث حق آبه و چه در بحث ساختن سدهای نیمه تمام و راه اندازی سدهای جدید، یعنی ما نباید به تکمیل سدهای نیمه تمام قانع باشیم.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، بیان نمود: در شهرستان دلفان حدود یک سال است که فاز مطالعات سد ده پهلوان شروع شده است.
وی اظهار داشت: درخواست ما از دولت این است که باتوجه به سفری که به استان داشتند، در تأمین اعتبارات لازم جهت مطالعات سدهای قبلی، شروع سدهای جدید و تکمیل سدهای نیمه تمام به شکل جدی ورود کند که بتوانیم از بارش هایی که داریم حداکثر استفاده را داشته باشیم.
ابراهیمی اظهار داشت: بحث دیگر آبخیزداری است که تقریباً ۱۸۰ میلیارد تومان بابت این قضیه تأمین اعتبار شده که از وزیر جهاد کشاورزی انتظار داریم به شکل ویژه بحث آبخیزداری، کشت در اراضی دیم و ایجاد باغات در اراضی شیب دار بعنوان الگوی کشت که هم بتواند آب ذخیره کرده و از فرسایش خاک و سیلاب جلوگیری نماید، را مدنظر قرار دهد.

منبع: