قدرت خرید متقاضیان مسکن درحال افزایش است؟

به گزارش مدیرسا ادامه روند باثبات بازار مسکن، رکود بازارهای موازی و رشد نسبی توان خرید متقاضیان، به شکل افزایش معاملات ملک در دو ماه گذشته بروز پیدا کرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اختلاف شدید بوجود آمده بین قدرت خرید متقاضیان با قیمت مسکن درحال کاهش است. امسال با عنایت به دو مولفه تورم عمومی و افزایش سطح توان طرف تقاضای بازار مسکن، حباب مسکن به تدریج دارد تخلیه می شود. دیماه سال جاری میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۳۲.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به آذرماه سال جاری ۱.۱ درصد و در مقایسه با ماه دیماه سال گذشته ۲۰ درصد بالا رفت.
این آمار گویای آن می باشد که نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن به نصف رشد تورم رسیده است. در صورت تقویت توان متقاضیان خرید از راه نظام پس انداز و دریافت تسهیلات متناسب با قیمت مسکن میتوان امیدوار بود که در ماه های آینده متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار شوند.
دی ماه سال جاری قیمت خانه در مقایسه با ماه گذشته ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ در حالیکه تورم نقطه به نقطه در دیماه به ۳۵.۹ درصد و تورم عمومی سالیانه ۴۲.۴ درصد شده است. این بدان معناست که روند رشد قیمتها در بازار مسکن حدودا نصف نرخ تورم عمومی بوده است.
از طرف دیگر سال قبل سطح دستمزد کارگران و کارکنان از ۲۶ تا بالای ۵۰ درصد افزایش یافت. سال جاری هم رقم پیشنهادی افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۶۰ درصد اعلام شده است. اگر روند رشد قدرت خرید کارگران و کارکنان ادامه پیدا کند به تدریج در سال های آینده توان متقاضیان خرید مسکن افزایش خواهد یافت.
گزارش‎ها از آن حکایت می کند که سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاسته شده است. طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد سالیانه آن به ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالیکه نرخ افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال قبل به ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مسکن در یک سال قبل حدود ۲۰ درصد بوده، این رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای سکه ۴.۲ درصد بوده است. همین مسئله در ترغیب برخی افراد برای خرید ملک اثرگذار بود.
میزان معاملات مسکن طی دو ماه گذشته تا حدودی افزایش پیدا کرده و از حدود ۵۰۰۰ فقره در تابستان به حدود ۱۰ هزار فقره در ماههای اخیر رسیده است. دیماه سال جاری ۹۸۱۶ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران منعقد شد. آذرماه هم تعداد معاملات ۹۷۷۲ فقره بود. بررسی ها نشان داده است در عین حال که انتظارات کاهشی در بازار مسکن ناشی از روند مثبت مذاکرات هسته ای ایجاد شده، به علت ثبات بازارهای موازی، گروهی از متقاضیان مبادرت به خرید ملک کرده اند.
اگرچه متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۳۲.۹ میلیون تومان اعلام شده اما بررسیها نشان داده است در اغلب مناطق تهران با مبالغ پایین تر میتوان خانه دار شد. هم اکنون میانگین قیمت مسکن در ۱۶ منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران پایین تر از نرخ میانگین است.