توضیحات شرکت حمل و نقل نورالرضا در مورد یک خبر

مدیرسا: شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در واکنش به خبری که در روز ۲۵ بهمن ماه درباب تأخیر و نقص فنی به وجود آمده در خروجی خبرگزاری مهر منتشر گردید توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در واکنش به خبری که در روز ۲۵ بهمن ماه درباب تأخیر و نقص فنی به وجود آمده در خروجی خبرگزاری مهر منتشر گردید توضیحاتی ارائه داد که متن این توضیحات به شرح زیر است.
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا ضمن ابراز تأسف از مشکل به وجود آمده برای مسافرانی که این شرکت را برای مسافرت خود برگزیده اند به اطلاع می رساند کلیه شرکت های حمل و نقل ریلی مسافر در کشور همچون شرکت نورالرضا تنها مالک واگن های مسافری می باشند و وظیفه ارائه خدمات مناسب در واگن های تحت مالکیت خودرا بر عهده دارند و کلیه موضوعات برنامه، سیر و حرکت تامین دیزل، موضوعات خط و ابنیه در اختیار و تحت مسئولیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد با توجه به این که علت تأخیر قطار مذکور خرابی چندین باره دیزل و تعویض آن بوده این شرکت، نه فقط در این خصوص مقصر نیست بلکه به خاطر نارضایتی مسافران خود و زیان های ناشی از تضعیف برند واگن های تحت مالکیت خود، درحال پیگیری موضوع از راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد همین طور طبق پیامک ارسال شده توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به مسافرین محترم ۵۰ درصد هزینه بلیت ایشان بعنوان خسارت از طرف راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ایشان عودت داده خواهد شد.
در اختتام به اطلاع کلیه هموطنان گرامی می رساند شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا بعنوان ارائه دهنده خدمات قطار پنج ستاره در کشور و خوش سابقه ترین شرکت در این عرصه پیگیر مشکلات موجود تا حل کامل آنها خواهد بود و همچنان خدمات خودرا در معرض ارزیابی شما گرامیان قرار داده است تا در راه ارتقا کیفیت قدم بردارد.

منبع: