وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام كرد؛ آخر پرداخت سود سهامداران سهام عدالت

به گزارش مدیرسا وزیر امور اقتصادی و دارایی از آخر پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سالهای گذشته به حدود ۴۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از شبکه خبرهای اقتصادی و دارایی ایران، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خاتمه پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سالهای گذشته به حدود ۴۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت اطلاع داد. وی افزود: دو و نیم میلیون نفر از سهامداران به تناسب ارزش سبد سهام خود معادل یک میلیون تومان و باقی هم بین ۴۸۰ تا ۵۷۰ هزار تومان سود سهام عدالت خویش را دریافت نمودند.