در سال ۱۴۰۱ اتفاق می افتد؛ کاهش زمان ثبت شرکت های دانش بنیان به کمتر از دو روز

مدیرسا: رییس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور با اشاره به تسهیلات این سازمان به شرکت های دانش بنیان در سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین، از کاهش زمان ثبت این شرکتها در کمتر از دو روز آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، حسن بابایی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” به تکالیف سازمان ثبت املاک اشاره نمود و اضافه کرد: ما از شروع سال دستور تشکیل کارگروه های شرکت های دانش بنیان را در تمامی استانهای کشور برای تسهیل و تسریع ثبت اختراعات و ثبت شرکت های دانش بنیان صادر کردیم تا در کمترین زمان این شرکتها را به ثبت برسانیم. وی بیان کرد: فعالیت دبیرخانه کارگروه های شرکت های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد از روز گذشته ۶ فروردین ۱۴۰۱ بطور رسمی شروع شده است. معاون رییس قوه قضائیه همین طور از راه اندازی بخش رسیدگی به شکایات متقاضیان ثبت اختراعات و علامت تجاری در سامانه ثبت املاک و اسناد کشور آگاهی داد و اشاره کرد: کارشناسانی را برای این منظور تعیین کردیم و در کمترین زمان نتیجه رسیدگی به شکایات اعلام می شود. رییس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در آخر اشاره کرد: کاهش زمان ثبت شرکت های دانش بنیان در کمتر از دو روز، تعیین نام حداکثر ۲۴ ساعت و تغییرات شرکتها در کمتر از ۷۲ ساعت از برنامه های این سازمان در سال جدید است.

منبع: