به منظور تمركززدایی از وزارتخانه؛ وزیر اقتصاد ۳۵ وظیفه را به مدیران استانی تفویض کرد

وزیر اقتصاد طی ابلاغی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران استانی دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، برخی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را به آنها تفویض کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش نیازهای لازم، نظارت های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را بصورت شش ماهه به وی ارائه نمایند. بر طبق این گزارش لیست وظایف و اختیاراتی که برمبنای ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران استانی دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده است را به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه می خوانیم: خزانه داری کل کشور:
– مجوز دسترسی به سامانه خودرو های دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودرو های دستگاه های اجرائی محلی استان
ب: امکان تغییر امضاهای مقام های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره گذاری خودرو های دولتی سواری به استان
– امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه های اجرائی استان
– مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک فقط جهت دستگاه های اجرائی محدوده همان استان
– انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بطور مستقیم توسط خزانه معین
– ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همین طور ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره حساب آنها نزد بانکها توسط خزانه معین
معاونت سیاستگذاری اقتصادی:
– نظارت بر انتخاب طرح های معرفی شده توسط دستگاه اجرائی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی:
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات بصورت دوره ای و متناسب با نیاز هر استان
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی بصورت دوره ای و متناسب با نیاز هر استان
– اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق بعد از تصویب هیئت مدیره بانک قابل اجرا می باشد. معاونت توسعه مدیریت و منابع: – ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان باتوجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست ها، برنامه ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
– افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده شده به ۴ درصد
مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای:
– اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، توسط هیئت های مستقر در استانها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیاردریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیاردریال شامل منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)
سازمان امور مالیاتی کشور:
-بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. گمرک جمهوری اسلامی ایران: -جابجایی پرسنل برای تامین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرائی استان تا سطح کارشناس مسئول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی: – اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یکسال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک دفعه در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
– اختیار در تهاتر دین و طلب، درباب کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده اند، مشروط به گرفتن کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهار نامه (۲۴ ساعت پیش از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دوبرابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق الذکر)
– اختیار اصلاح حواله فروش درباب کالاهای متروکه ای که بعد از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط گرفتن تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه
– اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ۱۰ روز اداری برای یکبار
– اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دوبار در مزایده به فروش نرسیده اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
– اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
– اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه نامه
– اختیار تمدید حواله های فروش برای یک بار و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت گرفتن تصمیم ارجاع گردد
– اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
– اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی فقط کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دوبار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد
– اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یکبار حداکثر تا ۱۰ روز کار موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذیحساب مستقل در استان تفویض می شود: اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار
– اختیار واریز حق الزامه کارشناس
– اختیار واریز ودایع شرکت کنندگان در مزایده
– اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری
– اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
– اختیار تمدید صدور حواله های فروش سازمان سرمایه گذاری های و کمک های اقتصادی و فنی ایران: -اختیار اعطای مشوق های سرمایه گذاری استانی در امتداد ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری به استانداران بعنوان رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

منبع: