از سوی سازمان امور مالیاتی: اعلام نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱

سازمان امور مالیاتی سقف معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ را ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام و به ادارات کل امور مالیاتی استانها ابلاغ نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ برمبنای جزو ۵ بندهای «الف و ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به ادارت کل امور مالیاتی ابلاغ نمود.
بر اساس این ابلاغیه درآمد یک ساله حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مندرج در احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع پرداختی ها و کارانه ها به استثنای عیدی (پاداش اختتام سال) تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات
نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات
نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان در سال، ۲۰ درصد مالیات
نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان به بالا در یک سال، ۳۰ درصد مالیات
گفتنی است در صورت محاسبه مالیات در حقوق بصورت ماهانه، درآمد از محل حقوق تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات است.