نیاز ۵۰۰ میلیاردی پروژه بیمارستان ولیعصر اراک برای اتمام

به گزارش مدیرسا مرکزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: با تغییر پیمانکار سرعت پروژه بیمارستان ولیعصر بالا رفته است. این پروژه حدود ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای اتمام پروژه به ۵ هزار میلیاردریال نیاز است.
دکتر سید محمد جمالیان در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ولیعصر اراک در جمع خبرنگاران اضافه کرد: تابحال حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای این پروژه توسط دانشگاه پرداخت شده و به جهت اینکه به مرحله بهره برداری برسد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز هست که ما امیدواریم در مسافرت ریاست جمهوری این بودجه تامین گردد.
او اضافه کرد: بیمارستان با وسعت ۶۳ هزار متر مربع در ۱۳ طبقه راه اندازی می شود، ۴۸۰ تخت بستری خواهد داشت و جایگزین بیمارستان حضرت ولیعصر سابق خواهد شد.
وی تصریح کرد: در ساختمان جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) علاوه بر بخش ترومای بیمارستان ولیعصر سابق، بخش های زنان، داخلی و نورولوژی اضافه خواهند شد.
دکتر جمالیان اظهار داشت: خیلی از تجهیزات مورد نیاز خریداری یا به وزارت بهداشت اعلام شده اند که بمحض اتمام پروژه به دست ما خواهند رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در مورد تأمین نیروی انسانی اظهار داشت: یک قسمت از نیروی انسانی، مرتبط به بیمارستان حضرت ولیعصر سابق خواهد بود و برای تأمین مابقی نیروها هم آزمون کتبی برگزار می شود.
او در انتها تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که این بیمارستان برای فروردین ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد و بتواند به یک بیمارستان تیپ یک عالی در سطح استان تبدیل گردد.

منبع: