در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد راهکار نجات کارگران از اجاره های سنگین

به گزارش مدیرسا یک فعال حوزه کار، بهترین راه برای خانه دار شدن کارگران را تشکیل تعاونی های مسکن کارگری و اختصاص زمین مجانی به آنها می داند. به قول وی اجاره بها بخصوص در حاشیه شهرها کمر کارگران را شکسته و لازم است دولت به بحث مسکن کارگران ورود کند.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با ایسنا، تأمین مسکن ارزان را از مطالبات کارگران عنوان نمود و اظهار داشت: هم اکنون وضعیت اجاره بهای مسکن بخصوص درحاشیه شهرها سرسام آور است و اجاره بها کمر کارگران را شکسته است به نحوی که کارگران توان پرداخت اجاره های سنگین مسکن را ندارند.
وی ادامه داد: هزینه های مسکن و اجاره بها بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری را شامل می شود و اگر دولت به بحث مسکن کارگران ورود کند تا آنها از حالت اجاره نشینی بیرون بروند کمک بزرگی به سبد معیشت کارگران خواهد بود.
این فعال حوزه کار ضمن اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: این طرح با هدف خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه به راه افتاده و جنبه عمومی دارد ولی اگر بخواهیم به صورت ویژه کارگران را درنظر بگیریم می توانیم در چارچوب تعاونی های مسکن اقدام نماییم.
پورموسی اظهار داشت: معتقدم بهترین راهکار برای خانه دار شدن کارگران، تعاونی های مسکن کارگری است که میتوان آنها را به تشکل های کارگری واگذار کرد یا تعاونی های مسکن کارگری را با عضویت کارگران تشکیل داد.
به نقل از ایشان، با عنایت به آنکه کارگران توان پرداخت اقساط وام های مسکن را ندارند، باید زمین به صورت مجانی اختصاص پیدا کند و اگر امتیازات خاصی به لحاظ پرداخت تسهیلات و ساخت و ساز درنظر گرفته می شود، این امتیازات برای کارگران ویژه و جداگانه باشد.
این فعال حوزه کار اظهار داشت: ساخت و ساز از راه تعاونی های مسکن کارگری ارزان تر و مقرون به صرفه تر است و باعث می شود کارگران زودتر خانه دار شوند.

منبع: