وزیر راه و شهرسازی: عقب ماندگی های حوزه راه و حمل و نقل آذربایجان غربی مرتفع می شود

مدیرسا: آذربایجان غربی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری عقب ماندگی های حوزه راه و حمل و نقل آذربایجان غربی مرتفع می شود.
رستم قاسمی امروز ۲۹ اردیبهشت طی سفر به آذربایجان غربی در حاشیه بازدید از طریق آهن ارومیه با اشاره به اینکه پیش از سفر رئیس جمهور، اعتبارات و ظرفیتهای استانها مورد بررسی و تعیین تکلیف می شود، مصوبات آذربایجان غربی هم در حوزه راه بررسی شده است، اظهار داشت: آذربایجان غربی جز معدود استانهایی است که اعتبارات بسیار خوبی که برای حوزه راه و حمل و نقل این استان در نظر گرفته شده است.
وی بابیان این که قدمهای خوبی در جهت توسعه راههای استان برداشته شده است، افزود: با اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری عقب ماندگی های حوزه راه و حمل و نقل آذربایجان غربی جبران می شود.
قاسمی بااشاره به این که برای تکمیل راه آهن ارومیه اعتبارات خوبی پیشبینی شده تا نقصها این حوزه بخصوص بخش حمل بار رفع گردد، اظهار داشت: در جلسه امروز ضمن بررسی نواقصات راه آهن زمانبندی مشخصی برای رفع اشکالات آن تعیین و اعلام می شود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به سرمایه گذاری۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی انجام شده در راه آهن ارومیه تصریح کرد: باید از ظرفیت موجود استفاده گردد و تلاش شود بارهای مختلف از راه واگنهای راه آهن ارومیه حمل و شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.
وی ضمن اشاره به مبحث مسکن ملی در استان هم اضافه کرد: این استان از لحاظ زمین برای ساخت مسکن ملی مشکلی ندارد و عملیات اجرایی ساخت مساکن ملی استان فردا ۳۰ اردیبهشت شروع می شود.

منبع: