مدیركل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح كرد؛ شرایط معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

مدیرسا: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشت: معافیت مالیاتی در قانون شرکتهای دانش بنیان پیشبینی شده است.

عباس مزیکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در قانون تشکیل شرکتهای دانش بنیان پیشبینی شده است، عنوان کرد: معافیت مالیاتی این شرکت ها مشروط به استقرار و نوع فعالیتی است که انجام می دهند.
وی اضافه کرد: برپایه تاییدیه متولیان شهرک علمی- تحقیقاتی به اداره امور مالیاتی که درصد و نوع دانش و فناوری شرکت ها را مشخص می کند، ما بر همان مبنا و مطابق قانون آن بخش از فعالیتی را که در شهرک انجام می شود، معافیت عملکرد اعمال می نماییم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش ارزش افزوده، معافیت خاصی ندارد، تصریح کرد: اگر شرکت ها شروط لازم برای معافیت را رعایت نمایند، ما هم بدون شک با عنایت به نامگذاری سال (تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین) که باید از تولید دانش بنیان ها حمایت شود، این مهم را رعایت خواهیم کرد.
مزیکی خاطرنشان کرد: اگر تابحال دانش بنیان ها مشکلاتی در حوزه مالیاتی داشتند در این حوزه با مسؤلان شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان همفکری خواهیم کرد و امید است که مشکلات مرتفع شود.
وی اضافه کرد: یکی از معاونان اداره مالیاتی بعنوان رابط تعیین خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان از مجموعه تسهیلاتی مانند بخشودگی، تقسیط و … که در اختیار اداره کل است، بهره مند شوند و ما بتوانیم معافیت قانونی این شرکت ها را که حقشان است با سهولت بیشتری اعمال نماییم تا دانش بنیان ها به فعالیت اصلی خود برسند.

منبع: