زنده کردن اقتصاد روستاها با کمک تعاونی ها

به گزارش مدیرسا معاون وزیر تعاون می گوید: برای احیای روستا باید اقتصاد روستا احیا شود و بخش تعاون، ظرفیت هایی در دل خود دارد که می تواند به رشد روستاها کمک نماید.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح “روستا تعاون” با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اجرا شده تا روستاییان با تشکیل تعاونی و استفاده از ظرفیت های روستای محل سکونت خود اشتغالزایی کنند.

این طرح از مهاجرت بی رویه و گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و نرخ بیکاری در مناطق محروم و روستایی را می کاهد.

طرح روستا تعاون، در ابتدا با رویکرد ایجاد ۱۰۰۰ تعاونی در ۱۰۰۰ روستا به جهت احیای ظرفیت های اشتغالزایی در مناطق روستایی عملیاتی شد و بعد از آن باتوجه به رویکرد های طرح و اهداف موثر آن در کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی، در کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در قالب تعاونی های روستایی استمرار یافت.

مهدی مسکنی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معتقد است: بخش تعاون، ظرفیت هایی را درون خود جای داده که می تواند به رشد روستاها کمک نماید.

او می گوید: طبق گفته رییس جمهور برای احیای روستا باید اقتصاد روستا احیا شود و الان این فرصت برقرار است تا درباره اقتصاد روستا تصمیماتی گرفته شود به نحوی که زمینه های حقوقی و قانونی تحقق چنین تصمیماتی تحت عنوان تعاونی آماده است. مسکنی از بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بعنوان ظرفیت های نام می برد که می توانند شرایط دریافت وام را برای تعاونی ها تسهیل کنند.

وی البته قبل از این از احیای ۱۰۰۰ تعاونی روستایی در سال ۱۴۰۱ آگاهی داده بود.

در حال حاضر کارشناسان از بخش تعاون بعنوان یکی از زمینه های ایجاد اشتغال در روستاها نام می برند که علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کم هزینه، موجبات افزایش درآمد و رفاه اهالی روستا را فراهم می آورد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، احیای تعاونی های روستایی گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و خرد در روستاهای کشور است که سبب کاهش فقر و بیکاری در روستاها و بازگشت روستاییان به زادگاه خود می شود.

منبع: