در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد پیگیری مطالبات به جای انتصاب و تغییرات در وزارت کار

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه وزارت کار به فردی با تجربه و آگاه به حوزه روابط کار نیاز دارد، از سرپرست وزارت کار خواست تا به جای انتصاب و تغییر در این وزارت خانه درصدد پیگیری مشکلات و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان باشد که بخش اعظمی از جامعه هدف این وزارت خانه را می سازند.

ناصرچمنی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی انتصاب سرپرست جدید وزارت کار و اولویتهای قابل پیگیری در این وزارت خانه توسط وی، اظهار نمود: ایشان با وجود سرپرستی، وظایفی که یک وزیر باید انجام بدهد را می تواند دنبال کند ولی سفارش ما این است که وارد انتصابات نشود و وقت خویش را صرف این مسئله نکند.

وی اضافه کرد: مشکلات و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان با انتخاب و انتصاب فرد جدید از بین نمی رود و باید تلاش نماییم تا این مسایل برطرف شود بنابراین ایشان یا هر فردی که وزیر کار می شود، باید اتفاقات بد و تلخی که طی ۳۰۰ روز اخیر افتاده تکرار نکند و در مقابل اقدامات مثبت را ادامه دهد تا به اتفاقات خوب منجر شود.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: آقای زاهدی وفا رزومه خوبی دارند ولی باید کار اجرایی ایشان را ببینیم. کسی که وزیر کار می شود باید شناخت کافی از کار وزارت کار و حوزه کار داشته باشد. اصولا برای جنین وارتخانه هایی کسانی انتخاب می شوند که به سیستم کار در آن تجربه نزدیک داشته باشند و انتخاب آقای عبدالملکی نشان داد که هر کسی نمی تواند وزیر کار باشد حتی اگر دنبال جوانگرایی باشیم.

چمنی اظهار داشت: برخی وزارت خانه ها آنقدر مهم و حساس هستند که معتقدم صرف جوانگرایی در آنها امکان دارد منطقی و عقلانی نباشد. باید تجربه مند بود و نسبت به حوزه روابط کار و مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان اشراف کامل داشت.

وی درعین حال سفارش کرد: از آغاز آغاز به کار این نگاه در وزارت کار دنبال نشود که همه کسانی که مشغول کارند تاریخ مصرفشان تمام شده و باید نفرات جدید گذاشت بلکه آنها هم سالها در این مجموعه بوده و تجربه کسب کرده اند بنابر این نباید به بهانه تحول در وزارت خانه افراد را تغییر و جابه جا نماییم و افراد بی تجربه را جایگزین نماییم.

به اعتقاد این فعال کارگری، در مدت ۳۰۰ روزی که وزیر سابق کار در این وزارت خانه حضور داشت به جای پرداختن به مسایل اصلی در حوزه کار و کارگران و بازنشستگان، به مباحث حاشیه ای پرداخته شد و باوجود آنکه وزارت کار را به علت ارتباط گسترده مردم وزارت مردم خطاب می کرد، وقت خویش را درگیر انتصابات و تغییرات در وزارت خانه و زیرمجموعه ها کرد.

چمنی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران و خانوارهای کارگری می سازند و حدود ۴ میلیون نفر هم بازنشسته تأمین اجتماعی هستند. بنابر این آگاهی به مسایل و مشکلات کارگری و جامعه بازنشسته اهمیت بسیاری دارد.

وی اظهار داشت: از آن طرف انتصابات صورت گرفته در تأمین اجتماعی هم سبب شد تا تصمیمات چندان درستی در حوزه بازنشستگان گرفته نشود، با اینکه تلاش و نیت این بود که تحولی در سازمان ایجاد شود ولی بحث اشراف به حوزه و گرفتن تصمیمات مناسب می باشد و دیدیم که در بحث افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان مصوبه شورایعالی کار را با فشار رسانه ها و تشکل ها پذیرفت وگرنه افزایش ۱۰ درصدی در حقوق بازنشستگان حداقل بگیر اعمال می شد.

منبع: