مدیر عامل شركت ملی نفتكش ایران خبر داد؛ دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی در ۷ ماه گذشته

مدیرسا: مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران اظهار داشت: دستاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی در ۷ ماه گذشته از افتخارات شرکت ملی نفتکش ایران است.

به گزارش مدیرسا به نقل از شرکت ملی نفتکش ایران، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران با عرضه گزارشی از فعالیتهای این شرکت در دوره مدیریت جدید، نقطه تمرکز مدیریتی خویش را بر موضوعات کلیدی حل چالش های منابع انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان و توجه و تمرکز بر استفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی طی هفت ماه گذشته را از افتخارات ملی شرکت ملی نفتکش دانست.
حسین شیوا در بازدید از کشتی های شرکت ملی نفتکش در منطقه خارک که به مناسبت چهارم تیرماه، روز جهانی دریانورد انجام شد، ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه دریایی و همه دریانوردان شرکت ملی نفتکش، فعالیت و کار این دریانوردان را مصداق واقعی جهاد در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی عنوان نمود.
شیوا با اشاره به اینکه در زمینه منابع انسانی و حل چالش های فراروی دریانوردان، طی چند ماه گذشته اقدامات مهمی انجام شده است، این حرکت را رو به جلو توصیف و عنوان نمود اقدامات دیگری هم برای بهبود وضعیت کارکنان و دریانوردان شرکت، اتخاذ خواهد شد.

منبع: