وزیر اقتصاد خبر داد؛ پیوست عدالت هوشمندسازی یارانه آرد منتشر گردید

به گزارش مدیرسا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: وزارت اقتصاد نخستین پیوست عدالت را با همکاری دانشگاه ها برای الگوی جدید هوشمندسازی یارانه آرد تدوین و منتشر نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم، داشتن پیوست عدالت برای سیاست ها بود. وزارت اقتصاد نخستین پیوست عدالت را با همکاری دانشگاه ها برای الگوی جدید هوشمندسازی یارانه آرد تدوین و منتشر کرد».
رهبر انقلاب ششم شهریور سال گذشته در اولین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در تبیین «عدالت ورزی» بعنوان یک سفارش اساسی به دولتمردان، گفتند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».

منبع: