معاون وزیر راه و شهرسازی: حاشیه نشینان خانه دار می شوند

به گزارش مدیرسا مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: ۹۰ درصد واحدهای راه اندازی شده در بافت های حاشیه ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه جایی وجود ندارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی با بیان این که بافت های حاشیه ای ظرفیت مناسبی را برای تولید مسکن دارد که در دست بررسی می باشد از عرضه برنامه تکمیل ۱۳ هزار پروژه تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان اطلاع داد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری که بعنوان محدوده های بازآفرینی شهری و محلات هدف طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرها تعیین محدوده شدند، حدود ۵۸ هزار و ۹۵۶ هکتار بعنوان سکونتگاه های غیررسمی و بافت حاشیه ای شناخته می شوند که بیشتر از ۹۰ درصد از آنها در درون محدوده های شهری قرار دارند. تازه ترین آمارها حاکی می باشد که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در این بافت ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری و حدود ۸ درصد از سطح شهرها را شامل می شود، ساکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این محدوده ها زندگی می کنند. سکونت ۱۱ درصد جمعیت شهری در بافت های حاشیه ای شهرها معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان خصوصیت های این بافت ها توضیح داد: از آنجائیکه این محدوده ها خارج از نظام برنامه ریزی شهری کشور راه اندازی شده، فاقد طرح مصوب بوده و از استقامت لازم برخوردار نیستند که یکی از مؤلفه های بدمسکنی در کشور موضوعات ساخت وساز بافت حاشیه ای است. آئینی با اشاره به اینکه طبق آمارها ۵۳ درصد بناها در بافت های حاشیه ای ناپایدار بوده و از مقاومت لازم برخوردار نیستند و درصورتیکه حوادث غیرمترقبه ای همچون زلزله رخ بدهد عمده تلفات انسانی در این محدوده ها خواهد بود، اظهار نمود: بالغ بر ۹۲۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار در این محدوده ها وجود دارد که باید برای مقاوم سازی و رفع این ناپایداری اقدام گردد. همینطور با عنایت به این که این محدوده ها به شکل خودرو ساخته شدند در مورد سرانه های زیربنایی (شبکه های آب، برق، فاضلاب، گاز، مخابرات و…) و سرانه های روبنایی (آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمومی و…) گرفتار کمبودهای جدی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی ها در ۳۵ شهر حاکی می باشد که به جز سرانه مذهبی و کارگاهی، باقی سرانه ها در بافت های حاشیه پایین تر از متوسط سرانه همان شهر است. ازاین رو مجموعه این عوامل به همراه مسائل اجتماعی و فقر اقتصادی سبب شده تا ساکنان بافت های حاشیه ای در حوزه اشتغال، معیشت، بهداشت، و.. نیازمند حمایت و توانمندسازی باشند که قرار است تا ساماندهی مجموعه این عوامل با برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد. سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای تدوین شد آئینی اظهار داشت: الان سندی بر مبنای تکلیف ماده ۱۲۰ قانون ششم برنامه توسعه در مورد توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی تدوین شده و در کمیسیون های دولت در دست بررسی و تصویب است. معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که حدود ۹۰ درصد واحدهای راه اندازی شده در بافت های حاشیه ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه جایی وجود ندارد در مورد اهداف سند ملی بازآفرینی شهری در مورد ساماندهی بافت های حاشیه ای اعلام نمود: با تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و حل مبحث مسکن برای ساکنان این بافت ها بخشی از مشکلات موجود در بافت های حاشیه ای کاسته می شود و اینها مواردی است که در سند ملی بر آنها تاکید گردیده است. وی مبحث دیگر تاکید شده در سند ملی را جلوگیری از گسترش سکونتگاه های حاشیه ای موجود عنوان نمود و اضافه کرد: پیش نگری و توجه به رخدادهای ملی و بین المللی در گسترش سکونتگاه های حاشیه ای بسیار تأثیرگذار است که در سند با شیوه های آینده پژوهی سعی شده تا برای این مورد هم راهکارهایی در نظر گرفته شود. حقیقت این است که عموماً نظام برنامه ریزی شهری برای کم درآمدها فکری نکرده و این بخش رها شده است. استراتژی شرکت بازآفرینی شهری ایران رفع محرومیت از محلات حاشیه ای است مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر استراتژی شرکت برای رفع محرومیت از محلات حاشیه ای تصریح کرد و اظهار داشت: به منظور رفع محرومیت از محلات حاشیه ای شرکت در تلاش است تا سطح برخورداری این محلات را از خدمات روبنایی، زیربنایی و مسکن به متوسط محلات برخوردار شهر برساند. آئینی با یادآوری این که شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۷۴ تحت عنوان شرکت عمران بهسازی شهری ایران موفق شد تا ردیف بودجه ای را برای این کار دریافت کند و بانک جهانی هم برای رفع مشکلات بافت های مسئله دار شهری در سال ۱۳۸۲ بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار وام برای شهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، سنندج و تبریز تخصیص داد، اعلام نمود: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۴۵۳ پروژه در محلات هدف تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ هم سند ملی بازبینی شد که در این بازبینی بر انجام اقدام مشترک دستگاه ها برای ساماندهی تاکید گردید. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با تعریف اقدام مشترک برای سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بالغ بر ۹ هزار فعالیت و پروژه در چارچوب اقدام مشترک برای ۶۵۰ محله تعریف شد که ۳۵۱ محله از این تعداد کل در سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمد شهری در ۲۳۵ شهر تعریف شد. اتمام و تحویل ۱۱۴۳ پروژه احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری آئینی از اتمام و تحویل ۱۱۴۳ پروژه احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از آغاز اجرای طرح تابحال اطلاع داد و اظهار داشت: حدود ۳۷۱ پروژه با درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد هم در دست اجرا دارد. به نقل از ایشان، شهرداری ها هم تابحال یکهزار و ۸۶۹ پروژه شهری را با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان تکمیل کرده است. سهم سایر دستگاه ها هم حدود ۶۹۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۶ میلیارد تومان است. تکمیل ۱۳ هزار پروژه احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در طول برنامه هفتم توسعه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود: پیشنهاد شده تا ۱۳ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان در طول برنامه هفتم توسعه تکمیل شود که انجام آن در سال با اعتبار ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انجام می شود تا این مناطق به لحاظ برخورداری در خدمات زیربنایی و روبنایی به حد متوسط همان شهرها برسند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام (ره)، هلال احمر، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان برای عرضه خدمات در محلات هدف اطلاع داد. ضرورت تدوین و تصویب طرح های توسعه شهری در بافت های حاشیه آئینی سند دار کردن واحدهای مسکونی بافت های حاشیه ای را که عموماً با قولنامه انجام شده است بخشی از برنامه های پیش روی شرکت عنوان نمود و اضافه کرد: عموماً در این محلات حدود ۷۰ درصد ساکنان امکان گرفتن پروانه ساخت و ساز را به علت داشتن اسناد قولنامه ای ندارند. نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های حاشیه ای عموماً با مشکل مواجه می باشد و شهرداری نمی تواند به چنین واحدهایی پروانه ساخت وساز بدهد. ازاین رو باید برای این محدوده ها، طرح های توسعه شهری تدوین و تصویب بشود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: بیشتر از ۹۰ درصد محدوده های حاشیه ای در محدوده شهری واقع اند و بیشتر از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی واقع شده در این مناطق نیازمند جابه جایی نیستند و در ۱۰ درصد محلات حاشیه ای باید جابه جایی انجام بشود. ازاین رو ۹۰ درصد این محدوده قابلیت این که ساماندهی شوند و ساخت و سازهای نوین در آنها صورت گیرد و مقاوم سازی شوند را دارا هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بافت های حاشیه ای ظرفیت مناسبی برای تولید مسکن را در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن دارد که در دست بررسی می باشد. وی ادامه داد: با تهیه طرح های مصوب تفصیلی ویژه که کاربری ها و تراکم ها را تعیین می کند و همینطور حل مبحث سند برای امکان گرفتن تسهیلات توسط ساکنان بافت های حاشیه ای امکان مقاوم سازی برای ساکنان بافت ها فراهم خواهد شد که این مورد ها در دستور کار است.

منبع: