اقتصاددان ترك پیش بینی كرد؛ ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصادی

به گزارش مدیرسا یکی از دانشگاهیان برجسته ترکیه گفته است که کشورش احتمالا گرفتار یک فروپاشی سریع اقتصادی خواهد شد، همانطور که در سریلانکا صورت گرفت.
داده های انتشار یافته توسط مؤسسه آمار ترکیه در روز جمعه نشان داد که کسری تجارت خارجی این کشور با افزایش ۱۸۴.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۱۶۷ میلیارد دلار رسید و واردات هم ۳۹.۷ درصد افزایش پیدا کرد. طبق گزارش رویترز، این داده ها از آن حکایت می کند که واردات ۳۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار و صادرات با ۱۸.۷ درصد افزایش به ۲۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار رسیده است. بر مبنای یک برنامه اقتصادی که سال قبل رونمایی گردید، ترکیه می خواهد با وجود افزایش تورم و کاهش ارزش پول، با افزایش صادرات و کاهش نرخ بهره، به سمت مازاد حساب جاری سوق پیدا کند. داده ها از آن حکایت می کند که کسری بودجه در نیمه اول سال ۱۴۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده و به ۵۱.۴۰ میلیارد دلار رسیده است. یکی از دانشگاهیان برجسته ترکیه گفته بود که کشورش احتمالا گرفتار یک فروپاشی سریع اقتصادی خواهد شد، همانطور که در سریلانکا اتفاق افتاد، پیشبینی هایش بر مبنای نرخ بالای تورم، چیزی که سایر محلی ها در ترکیه قبلاً نسبت به آن اخطار داده بودند. بحران سال هاست که با جنگ روسیه و اوکراین بیشتر از پیش تشدید می شود. پروفسور و اقتصاددان ترک، کورکوت بوراتاو، فروپاشی اقتصادی در ترکیه مشابه آنچه در سریلانکا رخ داد را رد نکرد، بخصوص این که ارزش پول محلی باردیگر در مقابل ارزهای خارجی درحال کاهش است که طبق گزارش ها، تا چند ماه دیگر ادامه می یابد.

منبع: