عوارض آزادراه ها به نرخ سابق بازگشت

به گزارش مدیرسا مشاور وزیر و رییس شورای اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: نرخ های جدید عوارض آزادراه های کشور بمنظور بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در شرایطی که هفته گذشته نرخ عوارض آزادراهی در محورهای مختلف بطور متوسط حدود ۳۰ درصد افزوده شد و این نرخ ها برای آزادراه های مختلف تا بیش از ۱۰۰ درصد هم متفاوت بود. امین کیانی، رییس شورای اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: در پی برگزاری جلسه ویژه جهت بررسی نرخ های جدید عوارض آزادراه های کشوردر ستاد وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون نرخهای جدید عوارض آزاد راه های کشور بمنظور بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود.

وی اضافه کرد: تردد در آزادراه های کشوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه افزایش نرخ تا اطلاع ثانوی خودداری خواهد شد. در این جهت قرار شد هم اکنون با نرخ های قبلی تردد از آزادراه های کشور صورت گیرد.

منبع: