تأمین قلاده های ردیاب لازمه بقای یوز ایرانی

به دنبال تلف شدن توله توله یوز ماده در محور عباس آباد – میامی، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی ضمن اشاره به ضرورت فنس کشی و نورپردازی جاده ها به صدور مجوز قلاده های ردیاب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تاکید نمود.

مرتضی پورمیرزای در گفتگو با ایسنا به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در زمینه محافظت از زیستگاه های یوز اشاره و اظهارکرد: جاده ها باید به هر روشی برای یوزپلنگ ها ایمن شوند؛ بخشی فنس کشی شده است و بخشی باید با نورپردازی روشن شود که هم راننده یوز را در جاده ببیند و هم یوز در تاریکی شب به چراغ های ماشین خیره نشود تا چنین اتفاقاتی برایش رخ دهد.
وی تصریح کرد: لازم است از تلفیقی از روش ها برای ایمن سازی جاده استفاده گردد و متولی این کار وزارت راه و شهرسازی است. سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی تواند از یوزها محافظت کند.

پورمیرزای جاده عباس آباد را یکی از مسیرهای اصلی عبور یوز دانست که وزارت راه و شهرسازی باید اهمیت آنرا درک کند و برپایه قوانین و آئین نامه های موجود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

وی تصریح کرد: در دو سمت جاده عباس آباد دو زیستگاه اصلی و خوب یوز را داریم که در ایران باقی مانده است، به همین جهت یوز از جاده رد خواهد شد اما ما باید با فنس کشی، نورپردازی و پل زدن مناسب کاری نماییم که مسیر رفت و آمد او ایمن و گرفتار کمترین سوانح شود.

پورمیرزای به قلاده های ردیاب که به قول او سازمان حفاظت محیط زیست متولی صدورمجوز واردات آن است، اشاره نمود و توضیح داد: یوزها باید قلاده گذاری شوند تا با ردیاب قلاده متوجه شویم چه زمانی به جاده نزدیک می شوند. این گونه می توانیم تلفات را کنترل نماییم و در شرایط بحرانی مانند وضعیت فعلی تنها نقاطی پروژکتورکشی شوند که ردیاب وجود یوز را به ما نشان داده است.

که محیط بانان درحال پروژکتورکشی کل منطقه هستند، در کمترین حالت حدود موقعیت مکانی آنها را بدانیم و کیلومترها محدوده را در منطقه پایش نکنیم. در این شرایط دور کردن یوزها از جاده هم کار آسان تری است.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به بخش های فنس کشی شده در محدوده بعد از جاده عباس آباد به سمت میامی اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از فنس کشی دو کیلومتری در هر دو طرف جاده در مجموع چهار کیلومتر فنس کشی در این محدوده تلفات به نسبت گذشته کاهش پیدا کرد.

به گفته وی باید نگاهی جامع داشته باشیم و با تلفیقی از همه روش های ایمن سازی به مبحث نگاه نماییم چونکه حیوان اگر قصد رد شدن از جاده را داشته باشد، فنس کشی را رد و از محدوده پرخطر دیگری عبور می کند.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به اقدامات پلیس راهور در زمینه محافظت از زیستگاه های یوز ایرانی اشاره نمود و اضافه کرد: پلیس راهور باید در زمینه کاهش سرعت اعمال قانون کند. هم اکنون تابلوها را تعویض کرده و سرعت را به۸۰ کیلومتر رسانده اند اما دوربین های کنترل سرعت عددی بالاتر ۸۰ کیلومتر را ثبت می کنند و تنها تابلوها تعویض شده اند.

وی تصریح کرد: الزاما دوربین ها سبب کاهش سرعت خودرو ها در طول مسیر نمی شوند چونکه تنها در نقطه مورد نظر دوربین سرعت خویش را کم می کنند و بعد از گذر از دوربین به سرعت بالای قبلی مسیر خویش را ادامه می دهند.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی با عنایت به روند روبه رشد توسعه اظهار داشت: نمی توان جلوی توسعه را گرفت ازاین رو باید به موازات آن قوانین فعلی را به روز کرد و قوانین جدیدتری را هم تصویب کرد. در غیر این صورت با افزایش توسعه به تنهایی و اتکا به قوانین قدیمی اتفاق خوبی رخ نمی دهد.

پورمیرزای در انتها در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا در شرایط کنونی احتیاج به تصویب قانونی برای حفاظت بیشتر از یوزپلنگ ایرانی هستیم، تصریح کرد: هر اقدامی که باعث شود دستگاههای مرتبط ملزم به رعایت ملاحظات بیشتری برای محافظت از این گونه پرارزش و در معرض انقراض شوند، مطلوب است. بدین ترتیب آنها می توانند نقش اثرگذارتری در محافظت از محیط زیست ایفا کنند.

منبع: