احیای ۱۰۰۰ واحد با حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از بازگشت ۶۰۰۰ واحد راکد، نیمه فعال و نیمه تمام به چرخه تولید امسال اطلاع داد و اظهار داشت: از این تعداد صندوق احیای ۱۰۰۰ واحد را تقبل کرده و ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احیا مختص کرده است و تابحال بیشتر از ۳۰۰ طرح با حمایت مالی صندوق احیا شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نعمت الله رضایی ـ در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با پنج سکوی تأمین مالی جمعی، در جمع خبرنگاران اظهار نمود: بر مبنای گزارشها، تعداد واحدهای راکد، نیمه فعال و فعالی که تابحال در سه بخش صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی شناسایی شده اند بیشتر از ۵۰ هزار واحد است. سال قبل نهضتی به نام نهضت احیا افتتاح شد و در چارچوب این نهضت، ۵۰ هزار واحد راکد و نیمه فعال شناسایی و مقرر شد که آنهایی که قابلیت احیا دارند به چرخه تولید برگردند.

وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر است تا امسال ۶۰۰۰ واحد به چرخه تولید برگردند و از این تعداد ۱۰۰۰ واحد را صندوق کارآفرینی امید تقبل کرده که بررسی و عارضه سنجی کند و متناسب با عارضه یابی صورت گرفته مورد حمایت مالی قرار دهد.

رضایی از پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احیای ۱۰۰۰ واحد مذکور اطلاع داد و اظهار داشت: این واحدها بر مبنای آنچه که احیاگران تشخیص دهند برای دریافت تسهیلات به صندوق معرفی می گردند و تابحال بیشتر از ۳۰۰ طرح با حمایت مالی صندوق احیا شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با میزان تسهیلات پرداختی صندوق به طرح های اشتغال، اظهار داشت: با عنایت به آن که حوزه فعالیت صندوق، طرح های خرد و کوچک و متوسط است، عموما طرح ها زیر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند. البته تسهیلاتی که صندوق پرداخت می کند تسهیلات ارزانقیمت است که اگر از محل تبصره هایی باشد که بانک مرکزی نرخ سودشان را مشخص کرده زیر ۱۰ درصد و اگر منابع صندوق باشد که ۴ درصد است.

رضایی اظهار داشت: سال جاری ۱۰۰ هزار طرح اشتغال را در برنامه داریم که حمایت نماییم. این طرح ها خصوصیت های مختلفی دارند که می تواند یک طرح قالیبافی باشد یا یک واحد اقتصادی با دونفر کارکن یا ۱۰ نفر کارکن باشد، یک واحد غیرفعال باشد که به چرخه تولید برگردد یا یک واحد با ظرفیت زیر ۵۰ درصد باشد که کمک نماییم ظرفیت تولیدش بالای ۵۰ درصد برود و می تواند یک واحد نیمه به اتمام رسید که تمام این صدهزار واحد با اولویت مناطق محروم و روستاها خواهد بود.

وی در رابطه با تأمین مالی واحدهای مدکور اظهار داشت: به جهت اینکه بخواهیم ۱۰۰ هزار واحد را تأمین مالی نماییم، روشهای مختلفی وجود دارد. یک زمان هست که با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه می بندیم و منابع ما و آنها در کنار هم قرار می گیرد و به شکل روال معمول تسهیلات پرداخت می شود. یک زمان به جای آنکه صرفاً از منابع سیستم بانکی یا دستگاههای اجرایی استفاده نماییم از منابع مردمی استفاده می شود یعنی از ظرفیت بازار سرمایه بهره برداری می نماییم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: برای این ۱۰۰ هزار طرح، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی کرده ایم که اختصاص پیدا کند و بسته به نوع طرح ها و اندازه آن میزان تسهیلاتی که پرداخت می نماییم از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۱۵ میلیارد تومان را شامل می شود و مورد حمایت قرار می گیرند.

رضایی در پاسخ به سوالی در مورد میزان تسهیلات پرداختی صندوق امسال اظهار داشت: از آغاز سال تابحال ۳۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق پرداخت شده است که از محل پرداخت نزدیک به ۷۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم به وجود آمده است.

به گفته وی، طرح های مورد حمایت صندوق شامل طرح های خرد و کوچک و متوسط در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می شود که با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار و مناطق ر وستایی دنبال می شود و سهم طرح های بخش کشاورزی و خدمات سهم بالایی است.