پرواز فوق العاده برای بازگرداندن مسافران ایرانی از عراق

به گزارش مدیرسا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پرواز فوق العاده عراق به ایران برای بازگرداندن زائرین اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، به دنبال ایجاد ناآرامی ها و تحولات سیاسی اخیر در کشور عراق، از روز گذشته مرزهای زمینی ایران به این کشور بسته شده است. همینطور قطار ترکیبی تهران-کربلا که مقرر بود امروز ساعت ۱۱ بامداد از تهران به مقصد کربلا حرکت نماید، به علت بسته شدن مرز شلمچه و بر مبنای اطلاعیه وزارت کشور در خصوص بسته بودن مرزهای کشور عراق و خودداری از سفر به این کشور، تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
در این راستا میراکبر رضوی – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- به ایسنا اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی تمامی پروازها از ایران به مقصد عراق متوقف شده است.
او در رابطه با نحوه بازگشت مسافران ایرانی از عراق توضیح داد: در کوشش برای انجام پرواز فوق العاده برای بازگرداندن زائرین از عراق به ایران هستیم و بزودی با دریافت مجوز، زمان انجام این پروزها اعلام می شود.
امنیت و حفظ جان مردم اولویت ماست
سخنگوی سازمان هواپیمایی همینطور در یک برنامه رادیویی در رابطه با حوادث اخیر عراق و تغییر در پروازها اظهار نمود: به دنبال حوادث و اتفاقات امنیتی که در کشور عراق به وجود آمده، جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ امنیت اتباع خود در این کشور دغدغه دارد و بنابراین وزارت خارجه و وزارت کشور همه مرزهای زمینی را تا اطلاع ثانوی بسته اعلام نمودند. ما هم با صدور اطلاعیه ای کلیه پروازهای شرکتهای داخلی به دو فرودگاه بغداد و نجف را ممنوع اعلام کردیم و همین اتفاق از جانب سازمان هواپیمایی کشور عراق هم افتاد و فرودگاه بغداد به صورت کلی بسته شد.
رضوی اظهار داشت: در مورد هموطنانی که هم اکنون در عراق هستند تصمیم گیری می شود و این افراد به صورت زمینی و یا پرواز از راه شرکتهای عراقی به داخل کشورمان باز خواهند گشت. سازمان هواپیمایی کشور هم مانند بسیاری از سازمان های دیگر کشور تصمیمات نهادهای امنیتی کشور را اجرا می کند، ضمن این که امنیت و حفظ جان مردم اولویت ماست و بمحض صدور هر اطلاعیه ای از جانب وزارت کشور و وزارت امور خارجه ما پیروی و اقدام خواهیم کرد.
وی با اظهار این که حداقل تا امشب هیچ پروازی به سمت نجف و بغداد نخواهیم داشت، اظهار داشت: مسافرانی که بلیت دارند پس از امشب هم با شرکت ها و فرودگاه مبدأ به سمت کشور عراق تماس داشته باشند و از جدید ترین تصمیمات و اخبار پرواز به این کشور آگاه شوند.