برای اولین بار در كشور؛ دانش بنیان ایرانی برای شرکت خطوط نفت پیگ هوشمند می سازد

به گزارش مدیرسا، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و یک شرکت دانش بنیان به منظور همکاری علمی و فنی برای ساخت پیگ هوشمند، نشت یاب و انشعاب یاب خطوط لوله، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، ارسلان رحیمی، مدیرعامل این شرکت در آیین امضای این تفاهم نامه با اشاره به این که پیگرانی هوشمند از ملزومات نگهداری و بهره برداری از خطوط لوله نفت می باشد، اظهار داشت: اکنون تولید و ساخت پیگ هوشمند در داخل کشور صورت نمی گیرد و امید می رود با تفاهم نامه امضاشده، فناوری ساخت پیگ هوشمند، نشت یاب و انشعاب یاب در اختیار متخصصان داخلی قرار گیرد. وی ادامه داد: باتوجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، در مجموعه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سعی کردیم با بهره بردن از توان شرکت های دانش بنیان داخلی، بومی سازی پیگرانی هوشمند خطوط لوله نفت را عملیاتی نماییم. مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تصریح کرد: توانمندی و تخصص مهندسان داخلی غیرقابل انکار است و با اعتماد به دانش ایرانی می توان کشور را از فناوری های وارداتی بی نیاز کرد. سیدعلیرضا حسینی نسب، رییس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: مراحل ساخت پیگ هوشمند برای اولین بار در داخل کشور به انجام می رسد و با امضای این تفاهم نامه، شرکت دانش بنیان «صنعت کاران الکترونیک مراغه» متعهد شده ساخت پیگ هوشمند، نشت یاب و انشعاب یاب در سریع ترین زمان ممکن به اتمام برسد. وی ادامه داد: این تفاهم نامه، پژوهشی است و شرکت دانش بنیان مورد اشاره بعد از بررسی و اطمینان از تخصص ساخت پیگ هوشمند، برای امضای تفاهم نامه انتخاب شده است.