رئیس كل بانك مركزی خبر داد: امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده

به گزارش مدیرسا، رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا اطلاع داد و اظهار داشت: از هفته آینده امکان استفاده از اوراق گام فراهم می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایبِنا، علی صالح آبادی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با تکیه بر حمایت عملیاتی از تولید با روش های غیرتورمی از تولید و لزوم تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا اطلاع داد و اظهار داشت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام هم در معاملات بورس کالا فراهم می شود.
صالح آبادی در این جلسه تعاملی و هم اندیشی با تکیه بر حمایت بانکها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این حوزه خاطرنشان کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می توانند از راه اوراق گام مبادرت به خرید کرده و فروشندگان هم می توانند اوراق دریافت شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها سفارش کرد: به منظور متنوع سازی روش های تأمین مالی، از راه ضمانت اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها در بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام نمایند.
صالح آبادی تصریح کرد: خوشبختانه با برنامه های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه های تولیدی از راه اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیشتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و اظهار داشت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای این که از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خویش را تأمین کند به صورت زنجیره ای، تأمین مالی شوند.
صالح آبادی اظهار داشت: این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ راه اندازی شده و تا تیرماه سال جاری حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانکها هم دعوت شدند تا از این اوراق استفاده نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی استفاده شده است اظهار داشت: به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸.۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه ها استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه در ماههای آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت اضافه کرد: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها از راه این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می کند و می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی هم کاسته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور اظهار داشت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی اوراق گام بمحض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.
صالح آبادی اضافه کرد: این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند یا آنرا تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت احتیاج به نقدینگی می تواند آنرا در بازار سرمایه تنزیل و پول خویش را از بازار سرمایه دریافت کند.
وی اضافه کرد: فروشنده می تواند این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا در صورت احتیاج به نقدینگی آنرا در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خویش را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آنرا به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد نمود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد نماییم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند اضافه کرد: هر قدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و احتیاج به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.
صالح آبادی همینطور اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را هم گامی مهم در جهت پشتیبانی از تولید و بانکها دانست و اظهار داشت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و صدور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر مبنای ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، همچون اوراق گواهی سپرده بانکی به باعث حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.