در گفت وگو با مدیرسا عنوان شد بهترین فرصت شغلی، کارهای تولیدی است

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس، کارهای تولیدی را بهترین فرصت شغلی دانست و اظهار داشت: اشتغال مولد و پایدار اشتغالی است که در زنجیره بهره وری و تولید ناخالص داخلی اثرگذار می باشد و مردم آثار چنین اشتغالی را در زندگی خود می بینند.

ولی الله صالحی ـ در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به آمار ایجاد اشتغال در یکسال گذشته، اظهار نمود: به اعتقاد من آمارهایی که وجود دارد، تفکیک شده نیست و باید ممیزی شده باشد. اشتغال باید مولد باشد و اشتغال غیر رسمی را نمی توانیم به منزله اشتغال تلقی نماییم چون در تولید ناخالص داخلی نقش ندارد امکان دارد که فرد در یک کار واسطه ای یا خدماتی مشغول شده باشد ولی این شغل موثر و پایدار نیست در حالیکه ما برای توسعه اشتغال به کارهای مولد نیاز داریم.

وی اضافه کرد: بطور حتم اشتغال مولد و پایدار هم در زنجیره بهره وری و هم تولید ناخالص داخلی اثرگذار می باشد و مردم هم آثار آنرا در زندگی خود می بینند.

این کارشناس حوزه کار احتمال داد که بیشتر مشاغلی که طی یکسال اخیر بوجود آمده اند در حوزه کسب و کارهای خدماتی و مشاغل غیر رسمی هستند.

صالحی در ادامه ضمن اشاره به آمار بیمه شدگان جدید سازمان تأمین اجتماعی اظهار نمود: هم اکنون چند نوع بیمه شده داریم که شامل بیمه اجباری، بیمه اختیاری، خویش فرمایی و مشاغل آزاد مثل رانندگان، کارگران ساختمانی، قالیبافان و زنان سرپرست خانوار هستند.

وی اضافه کرد: درست است که صاحبان مشاغل آزاد می توانند خودشان را بیمه کنند ولی در بحث اشتغال رسمی، آمارهایی را جزو آمار اشتغال به شمار می آوریم که پایدار باشند. هم اکنون با قشر عظیمی از بیکاران و افراد تحصیلکرده روبه رو هستیم که احتیاج به شغل دارند و بهترین فرصت شغلی، کارهای تولیدی در بخش های مختلف نظیر صنعت و کشاورزی است.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اقتصادی می تواند خویش را نشان بدهد که در زنجیره ارزش و تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.

صالحی در انتها به ظهور مشاغل جدید در آینده نزدیک اشاره نمود و اظهار داشت: مشاغل نو یا جدید که به آن مشاغل نوظهور گفته می شود فاقد کارگاه و کارفرما هستند. صاحبان چنین مشاغلی عموما خودشان کار می کنند و در چنین مشاغلی نیاز نیست که افراد به بیرون از خانه بروند یا در کارگاه مشغول کار شوند. هم اکنون مشاغل نوظهور درحال گسترش است و ما ناچاریم که همراه با تحولات جهانی به سمت کارهای آی تی محور برویم که به حضور افراد نیاز ندارد.

منبع: