۲۶۵ میلیون شناسه رهگیری تاکنون صادر گردیده است

به گزارش مدیرسا، معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: تابحال بیشتر از ۲۶۵ میلیون شناسه رهگیری برای کالاها صادر گردیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، به نقل از صدا و سیما محمدمهدی برادران اضافه کرد: برخی مجموعه های دیگر که توانمندی پیوستن به این پروسه را بوسیله شبکه های نظام مند و نشان های تجاری یکپارچه دارند افزوده شوند تا شفافیت در بازار کالاها بیش از پیش نمایان شود. ۱۵ مهرماه؛ آخرین مهلت شناسه دار کردن قطعات یدکی معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: برمبنای تصمیم قبلی ۱۵ مهرماه اختتام مهلت قانونی درج کد رهگیری و شناسه روی کالاهاست و چنانچه تولیدکننده ای مایل به ارائه محصول جدید به بازار است ممنوعیتی دراین زمینه وجود ندارد.