معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شد

به گزارش مدیرسا، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارت خانه را منصوب نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» با صدور حکمی، «هوشنگ محمدی» را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب نمود. در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار است با استفاده از توان نیروی انسانی متخصص و متعهد که سرمایه های اصلی وزارت محسوب می شوند و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، رؤسای سازمان ها، مؤسسات و شرکت ها، گامهای مؤثری در جهت اعتلا و تحول و پویای بخش بردارید.