مدیركل آفریقای سازمان توسعه تجارت اعلام كرد؛ افزایش ۵۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا

به گزارش مدیرسا، محمدصادق قناد زاده اظهار داشت: در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ارزش صادرات ایران به قاره آفریقا ۵۰ درصد و حجم آن بیش از ۲۵ درصد رشد داشته که نشان دهنده رشد تجارت با این قاره است.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، محمدصادق قناد زاده مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت در ارتباط تلفنی با رادیو گفتگو درباب حجم تجارت ایران با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: در ۶ ماه ابتدایی امسال معادل کل صادرات سال قبل تجارت با کشورهای آفریقایی داشته ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که این رشد ناشی از تورم قیمت ارز بوده یا رشد واقعی تجاری محسوب می شود؟، افزود: درباب مقایسه آمارهای سالانه مبحث تورم نیز دخیل بوده، اما بهتر است اینطور بگوییم در این ۶ ماه ارزش صادرات ما ۵۰ درصد و حجم آن بیش از ۲۵ درصد بیشتر شده که هر دو نشان دهنده رشد تجارت ایران با آفریقا است.
اهتمام دولت به دیپلماسی اقتصادی
مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت درباب نقش دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم در این رشد اشاره کرد: بطور قطع در رشد تجارت میان کشورها، این دیپلماسی اقتصادیست که حرف اول را می زند. در دولت سیزدهم هم روی تنوع بازارهای صادراتی برنامه ریزی شد، درحالیکه در گذشته درباب بازار آفریقا برنامه مشخصی نداشتیم و از آن غافل بودیم.
وی همین طور به فعال شدن کمیسیون های مشترک میان ایران و سایر کشورها اظهار داشت: تعدادی از این کمیسیوها برای یک دهه غیرفعال بود که در دوره جدید، این کمیسیون ها فعال گشته است که برای ریل گذاری مناسبات تجاری اهمیت دارد.
در دولت های گذشته هیچ رایزنی در آفریقا وجود نداشت
قنادزاده به نقش رایزنان تجاری و اقتصادی در این رشد اشاره نمود و اضافه کرد: در دولت های گذشته، در هیچ کدام از کشورهای آفریقایی رایزن نداشتیم که حالا ۲ رایزن برای حضور در آفریقا انتخاب شده اند که به زودی تعداد آنها افزوده می شود.
وی درباب راه اندازی مراکز تجاری نیز تصریح کرد: در این برنامه بخش خصوصی به عنوان سفیر اقتصادی ایران در کشورهای دیگر مستقر می شود و ما در برنامه ریزی خود تا اختتام امسال این مراکز را به ۱۰ عدد می رسانیم.
مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت به حضور بیش از ۱۰۰ هیأت تجاری از کشورهای آفریقایی در ایران طی ۶ ماه گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: تجارت آزاد نیز می تواند به رونق و افزایش تجارت ما با کشورها ختم شود، اما متأسفانه با کشورهای آفریقایی تجارت آزاد نداریم و تنها با کشور تونس توافق تجارت ترجیحی داریم. البته در برنامه مان موضوع تجارت آزاد گنجانده شده است.

منبع: