میدل ایست مانیتور: عراق چند میلیون نفر بیکار دارد؟

مدیرسا: فدراسیون اتحادیه های تجاری عراق اعلام نمود بدون اتخاذ سیاست در امتداد ایجاد اشتغال تعداد افراد بیکار در این کشور بطور سالانه افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهربه نقل از میدل ایست مانیتور، فدراسیون اتحادیه های تجاری عراق اعلام نمود که با وجود درخواست ها از دولت و مقامات مربوطه برای اقدام در امتداد ایجاد اشتغال، تعداد افراد بیکار در عراق از ۶ میلیون نفر عبور کرده است.
موضوع بیکاری اکنون یکی از اصلی ترین مشکلات در این کشور است که طی سالهای قبل تشدید شده و بیشتر بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاه و افراد با تحصیلات بالا می سازند.
در شرایط فعلی با وجود قول های داده شده از طرف دولت قبلی در امتداد حل این مشکل بوسیله ایجاد فرصت های شغلی و استخدام های دولتی نرخ بیکاری در این کشور پایین نیامده است.
به گفته ستار دانبوس باراک، دبیر فدراسیون اتحادیه های تجاری عراق، اکنون ۶ میلیون نفر بیکار در این کشور وجود دارد و بحران بیکاری در عراق درحال اوج گرفتن است.
وی تاکید کرد: در عین حال ۶ میلیون نفر نیروی شاغل در عراق وجود دارد که ۶۵۰ هزار نفر آنها در اداره تامین اجتماعی ثبت نام کردند و حداقل حقوق این افراد ۳۵۰ هزار دینار یا ۲۳۷.۶ دلار در ماه است.
طی ۵۱ سال قبل قوانین تامین اجتماعی در عراق تغییر نکرده و تنها ۱۰ درصد از کارمندان در بخش خصوصی این کشور در اداره تامین اجتماعی عراق ثبت نام کرده اند.