بی توجهی به برنامه های بخش مسكن بانک ها به روی خودشان نمی آورند!

مدیرسا: در حالی ۸۲ درصد از سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن محقق شده که سایر بانکها که موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خود به بخش مسکن هستند عملکرد چندانی دراین زمینه ارائه نداده اند و بنظر می رسد تمایلی برای وام دادن به بخش مسکن ندارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سهمیه سال جاری بانک مسکن در انعقاد قرارداد طرح نهضت ملی مسکن ۲۱۰ هزار واحد عنوان شده که بنا بگفته علی عسکری ـ سرپرست این بانک، بیش از ۸۲ درصد از تکالیف محوله به انجام رسیده و مابقی در مرحله تکمیل پرونده ارسال به دفترخانه است.
با توجه به آمار وام دهی بانک مسکن به یکی از بزرگترین پروژه های دولت سیزدهم بنظر می رسد منابع این بانک درحال ته کشیدن است و انتظار می رود ۲۶ بانک و موسسه مالی اعتباری که تکالیفی درباب پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح بر عهده دارند نسبت به پرداخت وام به بخش مسکن اقدام نمایند. اما بجز یکی دو بانک که مبالغ ناچیزی را متعهد شده اند هنوز کارنامه مشخصی دراین زمینه توسط سایر بانک ها ارائه نشده است.
عدم همکاری نظام بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند سخن گفت.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بانک ها منابع کافی برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن ندارند. مجید نیک نژاد ـ فعال صنعت ساختمان در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادیست و نباید او را مجبور نماییم خارج از توان خود به بخشهای اقتصادی وام بدهد.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک ها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.
پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانکها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
در هفته های گذشته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام نمود که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به پایان است و ما برای تسریع در تکمیل پروژه ها به کمک سایر بانکها نیاز داریم.