دبیر انجمن شركت های هواپیمایی: نرخ های بالایی برای جام جهانی پیش بینی نشده است

به گزارش مدیرسا، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره ی بلیت پروازهای ایران برای جام جهانی اظهار داشت: پروازهای خارجی مشمول قیمت گذاری نمی شوند و بطور معمول تابع عرضه و تقاضا و قیمت ارز و شرایط زمانی هستند؛ اما نرخ اعلامی تفاوت چندانی با پیشنهاد شرکت های هواپیمایی ندارد و پیش بینی نمی گردد که نرخ ها بالا باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، رستم قاسمی -وزیر راه و شهرسازی- امروز درباره ی پروازهای ایران به جام جهانی اعلام نمود که طبق توافقات انجام شده، بلیت رفت و برگشت از ایران به قطر، کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و مردم پک های ۹۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی را نخرند و به زودی بلیت با قیمت های ارزان به فروش می رسد.
در این جهت مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی- در گفت و گو با ایسنا درباره ی بلیت پروازهای جام جهانی اظهار داشت: پروازهای خارجی مشمول قیمت گذاری نمی شوند و بطور معمول تابع عرضه و تقاضا و قیمت ارز و شرایط زمانی هستند، ایرلاین ها هم در گذشته پیشنهادهایی داده بودند که نرخ اعلامی هم در همین راستا بوده و تفاوت چندانی با پیشنهاد شرکتها ندارد؛ اما نرخ را باید شرکت های هواپیمایی متناسب با شرایط بازار تعیین کنند.
وی افزود: شرکت های هواپیمایی آمادگی انجام پرواز را دارند و پیش بینی نمی گردد که نرخ ها بالا باشد و برآورد شرکتها هم در همین حدود اعلام شده توسط وزارت راه بوده اما شرایط بلیت پروازهای خارجی اینطور نبوده که نرخ تکلیفی و قطعی تعیین نماییم، توافقی هم که با قطر انجام شده بصورت نرخ ثابت نیست اما قیمت های بالایی هم پیش بینی نمی گردد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره ی تعداد بلیت های پیش بینی شده برای پروازهای جام جهانی نیز بیان کرد: با توجه به این که مسافرهای قطر برای خرید بلیت، حتما باید بلیت بازی را داشته باشند، بدین سبب تعداد مسافران باتوجه به بلیتی که به مسافران اختصاص پیدا کرده مشخص است و دغدغه ای هم درباره ی تعداد بلیت وجود ندارد.

منبع: