نرخ بیکاری کانادا ثابت ماند

مدیرسا: نرخ بیکاری کانادا در ماه اکتبر نیز در ۵.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند.
به گزارش مدیرسا به نقل از بیزنس، سازمان آماری کانادا اعلام نمود که نرخ بیکاری کانادا در ماه اکتبر در مقایسه با ماه قبل بدون تغییر و در ۵.۲ درصد باقی مانده است. البته انتظار بازار ۵.۳ درصد بود.
نرخ بیکاری کانادا در ماه آگوست به ۵.۴ درصد افزوده شد که نخستین افزایش در هفت ماه گذشته بود، در صورتیکه این رقم در ماه سپتامبر ۰.۲ درصد نزول کرد و به ۵.۲ درصد رسید.
برمبنای بیانیه اداره آمار کانادا، در اکتبر اشتغال ۱۰۸ هزار نفر یا ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزوده شد که درنتیجه فعالیت در بخش های تولید، ساخت وساز و خدمات اقامتی و غذایی بود.
این سازمان اضافه کرد: «اشتغال در شش استان افزوده شد و در انتاریو و کبک صعودی بود».
کل ساعات کار در ماه اکتبر بعد از کاهش ۰.۶ درصدی در ماه سپتامبر به ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد. برمبنای آمار کانادا، کل ساعات کار در مقایسه با اکتبر ۲۰۲۱ به میزان ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

منبع: