واكنش معاون وزیر به دستگیری مدیرعامل عمران پردیس از سرپرست عمران پردیس حمایت می کنم

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در واکنش به دستگیری سرپرست شرکت عمران پردیس اظهار داشت: من تا پیش از محرز شدن تخلف احتمالی و اثبات در دادگاه از زیرمجموعه ی خود حمایت می کنم.
علیرضا جعفری در گفتگو با ایسنا در رابطه با ابعاد دستگیری سرپرست شرکت عمران پردیس اظهار نمود: هنوز هیچی ثابت نشده است و من هم از جزئیات مبحث بی خبرم. نمی دانم چرا این خبرها ارسال شده است. بهتر بود پیش از اینکه جرمی به اثبات برسد رسانه ای نشود. اگر یک درصد، ایشان تبرئه شود چه کسی می خواهد آبروی رفته ی او را برگرداند؟
وی ادامه داد: یک سری سوال توسط دستگاههای نظارتی مطرح شده اما هنوز اتهامی اثبات نشده و چیزی مشخص نمی باشد. این نوع انتشار خبر، آن هم پیش از آن که قاضی رای بدهد بداخلاقی است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه چیزی به ما گفته نشده و درحال بررسی مبحث هستند اظهار داشت: مرجعی که در این موارد افراد را صدا می زند معمولاً ابهامات و سوالاتی را می پرسد. اگر موردی باشد به دادگاه می رود.
جعفری در پاسخ به این سؤال که گفته می شود امکان دارد اتهامات جابرانصاری به مبحث تهاتر زمین مربوط باشد اظهار داشت: هر اتفاقی که در شرکت ما می افتد فرایندی قانونی دارد که باید طی شود. موضوع هایی مثل تهاتر، تایید صورت وضعیت پیمانکار یا تعیین تکلیف پروژه ها در شرکت عمران انجام و در هیات مدیره یا کمیته های فنی بررسی می شود. این طور نیست که یک شخص در این حوزه سوءاستفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: من بعنوان یک مدیر بالادستی با عنایت به روندی که در شرکت داریم و اعتمادی که به مدیران دارم تا وقتی که ابعاد قضیه شفاف نشود کاملا (از زیرمجموعه) حمایت می کنم مگر اینکه تخلف محرز شود و توسط دادگاه جرم به اثبات برسد.
ازاین رو گزارش، امیرحسین جابرانصاری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس به افترا شائبه تخلفات مالی و اداری دستگیر و دفتر کار او پلمب شده است. یک منبع مطلع خبر دستگیری این مدیر را تایید نمود.